ZAM, EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ DEĞİLDİR

 

 

                ZAM, EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ DEĞİLDİR

   Burjuvazi dinelen egeme anlayışların kendilerine uygun düşen devlet modellerini öne çıkarıp bunların en iyi en doğru olduğunu varsayarlar. Bunların dışındaki anlayışlara ise asla izin vermezler. Devlet denilen işleyişi yaratmak için tüm kuralları tüm yasaları, tüm değer yargılarını ve anlayışlarını en doğru olarak sunarlar.

Bunların dışındaki anlayışları ise gerektiğinde yasaklamalarla yok sayarlar.

Bu anlayışlara uygun düşmeyen düşünceler ve söylemler ise hep yanlıştır ve hatta zararlıdır onlar için.Bu anlayışlar için ekonominin temel  ihtiyacı fiyatların sürekli artırılması olmaktadır.

Zam olmadan asla ekonomi olmayacaktır.

Oysa gerçekte toplumdan yana bir anlayışın ille de zam yapması zorunluluğu yoktur.  Fiyatların sosyal devlet mantığı içinde düzenlenmesi ve ayarlanması gerekir.

Bunun yapılabilmesi öylesine zor değil ama uygun anlayışın gösterilmesi gerekir.

   İnsanlar toprağa yerleştikten sonra üretim-tüketim ilişkilerini oluşturmuşlardır.

Başlangıçta kullanılan ekonomik faaliyetlerin adı malın malla değişimi: yani takas denilen faaliyet olmuştur. Bu surete insanların mallarının fiyatlarını artırması ihtiyacı pek olmamıştır. Yani zam denileni yapma olayı yaşanmamıştır. Zam olayı üretim faaliyetler dışında kalanların getirdiği , bulduğu bir olgudur. Bunlar daha çok kazanma yollarına heveslenince zam yapma ihtiyacını getirmişlerdir. Bu ticari faaliyetler olmasaydı ekonomilerin zam ihtiyaçları da olmayacaktı. Zam olayı birilerinin varsıllaşa gücünü artırmak için kullanılır. İhtiyaç için değildir

  Son zamanlardaki ekmek fiyatlarına bir bakalım. Fırıncılar ekmeğin fiyatının artırılmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Yok  buğday fiyatları, yok elektrik fiyatları. ekmeğin ortaya çıkmasında getirilen  harcamalar bahanesiyle zam kaçınılmazdır diyorlar,

Oysa bana göre kaçınılmaz değildir  zamlar. Bunun yerine başka ekonomik faaliyetlerin devreye sokulmasıyla ille de zam ihtiyacı ot adan kaldırılabilir. Devletin konuyla ilgili sosyal devlet mantığının harekete geçirilmesiyle ekmek zammı zorunlu olmaktan çıkarılabilir. Ama burada birilerinin beklediği kazançlar sağlanamayabilir.

Zam yazgı değildir toplumların. Kullanılan devlet şekillerine göre  bu yazgı olabilmektedir. Ama sunu anlayabilecek insan sayımız yeterli midir?

Yeterli olsaydı toplumun zam diye bir konusu olmaması gerekirdi..

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI