OSMANLIDA 'SULTAN İBRAHİM' DÖNEMİ (1640 - 1648.)

Osmanlı Devletinin 18'inci Padişahı olan ve nam-ı diğer "Deli İbrahim" aslında deli filân değildi... Padişah IV. Murat zamanında yıllarca kafes arkasında tutuldu, üç kardeşinin peş peşe öldürülmesi sonrası, her an ölüm korkusuyla orada yaşadı, devlet işlerinden bihaber olarak kafeste tutulurken, yeterli eğitim de göremedi... Ancak, aşırı içki alışkanlığı yüzünden genç yaşta erken ölen IV. Murat sonrası, Padişah Hanedanından tek erkek kaldığı için Sultan İbrahim mecburen tahta oturtuldu... Ancak, IV. Murat'ın ölüsünü kendi gözleriyle görmeden, asla o tahta oturmamıştı...

1640 yılında Padişah olduğunda 25 yaşında idi, ruh ve sinir sağlığı iyi değildi!.. Üstüne üstlük, bir de padişah soyundan birçok erkek çocuk olması için, Sarayda kendisine yeni yeni ve çok güzel cariyeler ile iktidar gücü verecek aşırı miktardaki macunlar, sağlığının daha da bozulmasına sebep olmuştu... Padişahlığının ilk üç yılında 'Mehmet-Süleyman-Ahmet' adlarında üç erkek çocuğu olmuş, o da çok çalışıp gayretleri boşa çıkarmamış, Saray erkânı da epeyce rahatlamıştı... Sultan İbrahim'in en iyi yaptığı şey ise; zamanın en güvenilen ve en 'Liyakatli' kişisi olan "Kemankeş Kara Mustafa Paşa'yı 'Büyük Vezir' atayarak, onun yaptığı hiçbir işe karışmaması olmuştu!..

Kemankeş Kara Mustafa Paşa zamanında komşu devletlerle çok iyi ilişkiler kuruldu, İran ile yapılan 'Kasrışirin Antlaşması' yenilendi, hapisteki İranlılar ile Türkler karşılıklı salıverildi, Avusturya ile ilişkiler düzene girdi, Rusya'nın yardımı ile Kazakların eline geçmiş olan 'Azak Kalesi' geri alındı, ayarı düşük madenden basılan paralar eski değerli haline getirildi, ordu sayısı azaltılıp, halk için yatırımlara önem verildi, tersanelerde hızla kadırgalar yapıldı...

Ancak Padişah, işler düzeldikçe Saray beslemesi Yusuf Paşa ile 'Cinci Hoca' denilen "Safranbolulu Hüseyin Efendi" nin etkisinde kalıyor, Büyük Vezirin haberi olmadan, bazı devlet işlerini Padişah emriyle yaptırıyor, bu da Büyük Vezir Kara Mustafa Paşa'yı çileden çıkartıyordu!.. Birkaç defa görevden ayrılmak istediyse de, Padişah kabul etmemişti!.. Sonunda bu nifakçı ikili, Kemankeş Kara Mustafa Paşa'yı idam ettirmeyi başarıp, yerine de her sözlerini tutacak olan "Sultanzade Mehmet Paşa"yı getirttiler!.. O günden itibaren liyakatsizlerin elinde devlet işleri aksamaya, her şey tersine dönmeye başlayınca, rahatı kaçan Sultan İbrahim'in ruh sağlığı da iyice bozulmaya başladı!..

Kırım'da isyan çıktı, Halep karıştı,  Sarayda yerli-yersiz idamlar çoğalmaya başladı, Sümbül Ağa ve Kadı Mehmet Efendi görevden alınıp, sürüldüler!.. Padişah, daha 2,5 yaşında olan kızını, 52 yaşındaki 'Silahtar Ağa' ile nişanladı... Bazı elçiler Padişaha yaranmak için, 'Sivas Beylerbeyi Varvar Ali Paşa' dan, emrinde görevli 'İbşir Paşa'nın güzelliği ile ünlü nikâhlı karısını kendisine göndermesini istedi!.. Bunu duyunca küplere binen Varvar Ali Paşa ; "Ben bir Müslümanın nikâhlı karısını nasıl Saraya gönderirim!?" diye isyan ederek, kendine bağlı güçlerle dağa çıktı!.. Peki, böyle dürüst Varvar Ali Paşa'yı kim yakalayıp da idam etti biliyor musunuz!? Karısını kurtardığı "İbşir Paşa", Padişahın emriyle yakalayıp da, idam etmişti!.. Şu vefasızlığı, şu liyakatsizliği, şu haysiyetsiz ve şerefsiz devlet yöneticilerini görüyor musunuz!? Halbuki Osmanlı Sarayı ve Padişahın eli ne zaman dara düşseler, hemen Sivas Valisi Ali Paşa'ya haber gönderir, o da istenen her şeyi Saraya fazlasıyla iletir, bunun için de zaten namı "Varvar Ali Paşa" ya çıkmış, ama tek mükafatı da, işte böyle 'İdam Edilmesi' olmuştu!..

Sultan İbrahim 8 yıl padişahlık yaptı, bu kısa sürede tam 8 Erkek, 4 de Kız çocuğu sahibi oldu, cariyelerinin sayısını da ne kendi bilirdi, ne de Harem Ağaları bilirlerdi!? İşte Saray, işte çok övündüğümüz bazı Padişahlarımız, işte tarih, işte gerçekler!.. Boş bir zamanıma denk geldi de, bu önemli tarihi bölümü de sizlere, bugüne kadar hiç duymamış olanlara aktarayım bari dedim!.. Bu konuda da sürç-ü lisan eylediysek eğer, tarafınızdan affola...       Sakin KOŞAR...  

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI