BELLEKLERDE YAŞAYAN AHİLER

BELLEKLERDE YAŞAYAN AHİLER

Dün  çok değerli konuklarımız vardı. Sevgili kardeşlerimiz  İnci -Turgay  Mutlu ve torunları Atlas'la  kısa bir sürede olsa birlikte olduk.

Turgay kardeşim,  sağ olsun, son eseri Yatağan'ın kültürel kimliğinde çok önemli yeri olan  "Bellekte Yaşayan Ahiler"  kitabını  imzalama lütfunda bulundu.

Kitabın arka kapağında okura sunulan  değerlendirmelerimi  bir kez de burada paylaşmakta yarar var:

"Ulusal kültür, birbiriyle farklı; ama ilintili yerel kültür dokularından oluşur. Her obanın, oymağın, mahallenin, köyün, kasabanın ve bölgenin farklı kültürel değerleri vardır. Bu değerler, ulusal kültür  ebrusunun zenginlik kaynakları olduğu gibi dinamizmini de yaratırlar.

Yerel kültürleri yok sayarak ulusal bilinç oluşturmak olanaksızdır. Yerel değerlerden beslenmeyen  ulusalcılığın, çoğu zaman afaki ve hamasi olarak kaldığı bir gerçektir. Bu bakımdan yerel kültürlerin ve değerlerin öncelikle yöre insanları tarafından bilinmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması gereklidir.

Osmanlı, yüzyıllar boyu imparatorluk refleksleriyle, yerel kültürlerin belleğini oluşturma konusunda  çalışmalar yapmamıştır. Cumhuriyet döneminde de bu konuda kişisel çabalar bir yana  "İl Yıllıkları" dışında planlı bir çalışma göremiyoruz. Yatağan da bu bakış açısından nasibini yeterince almıştır. Bu bakımdan son yıllarda yazılan eserler yalnızca Yatağan'ın geleceğine değil; ilçenin Türk kültürü içindeki yerine ışık tutması bakımından da önemlidir.

Turgay Mutlu'nun "Yatağan'da İz Bırakanlar"dan sonra "Belleklerde Yaşayan Ahiler" adlı bu çalışması da Yatağan'ın yerel belleğinin oluşturulması ve Yatağan'ın yerel değerlerinin ulusal kültür içindeki yerinin  belirlenmesinde büyük bir eksikliği  gidermektedir.

"Belleklerde Yaşayan Ahiler" bu coğrafyada doğup büyüyen herkesin " Ben kimim?" sorusuna yanıt vermeden önce okuması gereken bir kitap. İnanıyorum ki okurların, kitabı okuduktan sonra verecekleri yanıt,  daha doğru ve kapsayıcı olacaktır.   

HAT

YAZARIN DİĞER YAZILARI