GEZDİĞİM ÖNEMLİ TARİHİ KENTLER VE İZLENİMLERİM KUDÜS-I

GEZDİĞİM ÖNEMLİ TARİHİ KENTLER VE İZLENİMLERİM KUDÜS-I

 

MEHMET BİLDİRİCİ

İsrail'de 2001 ve 2012 tarihinde tarihlerinde uluslararası Tarihi Su Yolları toplantısına katıldım. Türkiye'den kendi imkânları katılan tek kişi bendim. Bunu bana Almanya'da Profesör Doktor Henning Fahlbusch sağlamıştı.

Özellikle ikinci gezide birkaç gün Kudüs içi çok detaylı gezdirildi, bu arada tanıtım kitaplarını okudum zamanında notlar tuttum. Semavi dinler arasında çok yakınlık ve bağlar olduğu kadar kısman farklı inanış ve kabuller de yer almaktadır.

Ben bu yazımda bunları göstermeye çalışacağım.

KUDÜS (JERUSALEM) GEZİSİ I

Kudüs özellikle üç semavi dinin tarihi açısından önemli bir kent olarak kabul ediliyor. Bir atasözü söyle söylüyor. Dünyadaki 10 güzelliğin 9'u Kudüs'te, biri dünyanın diğer kentlerinde. Güzellikler nereden geliyor. Üç Semavi dinin kutsal saydığı dini ve kültürel değerler burada. Doğal güzellikleri pek yok. Hemen doğusunda Juda çölü başlıyor. Tabii ki şimdi hep yeşillendirilmiş. Tarihte de su kaynaklarından bol sular getirilmiş. Toplantımızın amacı da bunları incelemek ortaya çıkarmak olmaktadır. Dünya'da su getirilen suyollarından biri M.Ö 7 yüzyılda burada inşa edilmiş

Kentin çeşitli isimleri var. Yerushalayim (Hebrew, Yahudilerin dilinde), Jerusalem (Hristiyan batı kaynaklarında, İngilizce Jerusalem), Arapça Al Quds, Türkçe Kudüs olarak biliniyor. Roma döneminde Yahudiler M.S  70 yılında Kudüs'ten sürülüyor, yerine "AELIA CAPITOLINA" olarak yeniden kuruluyor. Yaklaşık 300 yıl bu ismi taşıyor,

Aslında İsrail'de 4 semavi din mensupları yaşıyor. Museviler, Hıristiyanlar (bütün mezheplerinin temsilcileri var), Müslüman Araplar, yanında Hayfa ve Akka'da (Ako) Bahai'ler yaşıyor ve orada tapınakları var. Bahai'ler Kudüs içinde Müslümanların kutsal değerlerine sahip çıkıyor.

Tüm dünya için bu kadar önem verilen ve kutsal kabul edilen Kudüs nasıl ortaya çıktı? Kısa bir inceleme de yarar var. M.Ö 1000 yıllarına kadar, Musa Peyganberin (Moses) On emrine inanan Museviler çölde dağınık gezgin bir hayat sürmektedirler. Belirli bir kentleri VE TAPINAKLARI YOKTUR. Kutsal emanetlerinin yanlarında taşımaktadır. Kral Davit (Davud Peygamber), ilk olarak kabile başkanlarınca KRAL olarak tanındı. Krallığı M.Ö 1002-970 yılları arasındadır.

Bugün ki Kudüs kentinin yerinde değişik bir isim altında Jebusiler yaşıyor ve bir kaleleri vardı. Kim bu Jebusiler, Hititlerden bir kol veya Kenanilerden ( Fenikeli) bir dal olabilir.

Jesse (Yesse) oğlu Kral Davit Kudüs'ü fethetti, orada kendisine bir saray yaptırdı.

Bu nokta çok önemli, Museviler ilk defa bir kente sahip oluyor, bu her şeyin başlangıcı oluyor. Son zamanlarda yapılan kazılarda Davud'un kenti ve sarayı ortaya çıkarılıyor. Hemen Temple Mount- (Mescisi Aksa) Kutsal Tepe'nin güneyindedir.

Müslüman inancına göre Peygamber kabul edilen Davud, Musevi kaynaklarında sadece Kral olarak geçiyor. Çünkü Yehova'dan (Tanrı) emir alan Peygamber NATHAN bu dönemde yaşıyor. İslam inancında Nathan görünmüyor. Kral Davut büyük hizmetlerine karşı, başka birinin karısı BETSHEBA'yı baştan çıkarıyor, onu haremine alıyor ve oğlu Süleyman Peygamber (Kral Salomon) dünyaya geliyor.

Bir diğer çok önemli nokta Davud'un sarayını yapmayı Fenikeli HIRAM yükleniyor, Masonlar (Taş ustaları) marangozlar gönderiyor. Zira o tarihte Museviler nomadic (gezgin) bir topluluk olduğu için bu konuda deneyimleri bulunmuyordu.

 

Devam edecek

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI