İLK ÇAĞIN İLK ÖNEMLİ BİLİM İNSANI ARŞİMET

İLK ÇAĞIN İLK ÖNEMLİ BİLİM İNSANI ARŞİMET (ARCHEMEDES M.Ö 288-212)

Bu yazımda da ilk çağın ilk ve çok önemli Bilim Adamı, Matematikçi, Fizikçi, Astronumu, Filozof ve Mühendisi Archimidis (ARŞİMET) incelenecektir.

Arşimet o zaman bir Yunan Kolonisi olan İtalya'da Sıracusa kentinde doğmuş ve orada ölmüştür. Hayatı hakkında bilinenler çok azdır. İskenderiye'de bulunduğu ve eğitim aldığı sanılmaktadır. Arşimet Siracusa'da yaşamış, Siracusa'nın Roma tarafından alınması sırasında orada ölmüştür. Mezarı bilinmemektedir. Yunanlı bilim adamıdır. Bugün Sıracusa İtalya'dadır, Helen döneminde yaşamıştır. Bugün Iyonya Türkiye toprağıdır. Ama Thales de Yunan Matematiçi ve Helen döneminde yaşamıştır.

Arşimet pek çok şeyin mucidi (ilk yapan) olarak bilinir bunları şöyle sıralayabiliriz.

HİDROSTATİK: Bir cisim suya batırılınca taşırdığı suyun ağırlığı kadar kendi ağırlığından kaybeder. Bu bir hidrolik kanunudur. Arşimet Kanunu olarak bilinir.

Bunun ilginç tarihi bir öyküsü vardır. Kral II.Hieron kuyumcusuna bir taç sipariş verir, ama onun saf altın olup olmadığını öğrenmek ister. Arşimet'e başvurur, Arşimet araştırır araştırır, hamamda yıkanırken yukarıdaki kanunun farkına varır ve sevinçten "Buldum, buldum-eureka-eureka) diye bağırarak çıplak hamamdan sokağa fırlar.

Bundan çıkarılacak çok sonuç vardır. İlki Hamam o tarihlerde vardır. Kralın gayesi tacı saf altın mı? Olsa ne olur olmasa ne olur?. Ama bu sayede Hidroliğin çok önemli bir kanunu ortaya çıkar.

GEOMETRİ: Küre yüzeyinin 4?2 alanın ise 4/3 ?3 olduğu ve ? sayısının 3+ 1/7= 3.14. olduğunu belirlemiştir.

MATEMATİK: Eğri yüzeylerin alanını hesaplamadaki yöntemleri daha sonra diferansiyel denklemlerin bulunmasında taban olmuştur.

MEKANİK: Birleşik Makaralar, Sonsuz Vidalar, Hidrolik Vidalar, Yakan Aynalar hep onun insanlığa armağanıdır.

"BANA BİR DAYANAK VE UZUN BİR ÇUBUK VERİN DÜNYAYI OYNATIYIM" sözü Arşimet'e aittir.

Arşimet Vidası Sulamada kullanılmış, nehirden 3-4 m yüksekliğe kadar sular yukarı kanallara alınmıştır. Halen bu vidaların Mısırda kullanıldığı bilinmektedir.

Arşimet Vidası Bugün de Sanayi de kullanılmaktadır.

Yazıma Arşimet'in Sıracusa'daki bir anıtı ile Arşimet Vidasının bir resmi eklenmiştir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI