IONYA KENTİ MİLETOS'UN KARADENİZ KIYILARINDA KURDUĞU KOLONİLER I

 

Ege bölgesinde en eski büyük uygarlık kuran IYONYA Birliğidir. Anadolu kıyısında 10 kent ve Ege denizinde 2 ada kenti birlik oluşturmuş kentler iç yönetimlerinde bağımsızdır. Bu kentlerin içinde en önde gelen Milet (Miletos) ve Efes (Ephesus) olmuştur. Bunlar Aydın ve İzmir'dedir. Özellikle Milet kenti Felsefenin doğduğu bir kent oluşumunun yanında adeta bir deniz İmparatorluğu kurmuştur. MÖ 7 ve 6 yüzyıllarda Mısır, Anadolu Trakya Marmara Denizi ve Karadeniz'de 60-90 civarında koloni kurmuş bunlar pek çoğu daha sonra bölgelerinin önemli kentlerinin temeli olmuştur.

Milet Kolonilerini Devrim Gazetesinin 10.03.2018 günkü yayınında incelememiş yazının sonunu tam Milet kolonilerini çözemediğimi yazmıştım. O günden bu yana yeni araştırmalar yapmış daha fazla bilgilere ulaşmış bulunuyorum.

KARADENİZ MİLET KOLONİLERİ

Aşağı haritada tümü bir arada görülmektedir.

Tüm Karadeniz kıyıları MÖ 8 ve 7 yüzyıllarda başta İskitler olmak üzere çeşitli yerel halkların yaşadığı bir bölgeydi. Miletlilerin gelişi iyi karşılandı ve onların gelişi ile ticaret gelişti kentlerin oluşması kolaylaştı. Kurulan kentler

TÜRKİYE BATI KARADENİZ

PHİLE                                                İstanbul Şile

TIEION, TIOS                         Zonguldak Çaycuma Filyos

SESAMOS                                       Zonguldak Amasra

KUTARAS, KYOTOROS                Cide Kastamonu                

IONOPOLİS                                      İnebolu Kastamonu

SINOPE                                            Sinop                        

HERACLEA PONTİKA                   Karadeniz Ereğlisi Milet kolonisi değil               

DOĞU KARADENİZ

OYNOE                                             Ünye

FADIKANA                                       Fatsa

KOTYORA                                        Ordu

KERASUS                                        Giresun

TRAPEZUS                                      Trabzon                   

GEORGIA GÜRCİSTAN

PHASIS       Modern Poti limanı

ABHAZYA

DIOSCURIOS   Abazya Başkenti

RUSYA

TANAIS        Don Nehri ağzı Miletlilerin en kuzey kolonisi, Azak denizinde

PHANAGORIA      Kerç Boğazıda Teos kolonisi?

HERMONASSA     Kerç Boğazı

KIRIM (UKRAYNA? RUSYA)

KIMMERIKON 1   Kerç Boğazı    ekli haritada

PANTICAPAEUM 2  Kerç

NYMHAION   3        Kerç Boğazı

TYRITAKE 4               Kerç Boğazı

MIRMEIKON 5         Kerç Boğazı

THEODOSIA              Kefe, Caffe

UKRAYNA UKRAINE

OLBIA                        Büyük kentti, yakınında Parutne var

TYRAS                        Dniester nehri ağzı

ROMANYA

ISTROS                      Tuna Nehri ağzı, Romanya en eski kenti

KALLATIS                   Heraclıa Pontica (Karadeniz Ereğli) Milet Kolonisi değil

BULGARİSTAN BULGARIA

ODESOS                    Varna

MESEMBRIA            Persler ve Chalkedon (Kadıköy) tarafından kurulmuş

APOLLONIA               Corinth Koloni

Kırım'da daha sonra kurulan ve Milet kolonisi olmayan kentlerde şunlardır.

CHERSONESOS & GORGIPPIA & KERKINITIS Kentleridir.

Sonuç olarak sadece Karadeniz (Euxine - Black Sea) kıyılarında kurulan koloni (kent) sayısı tarafımdan 26 olarak bulunmuştur. Bunlar haricinde mal alıp satmak için Pazar yerleri kurulmuştur. Sonra bunlar sonradan yok olmuştur.

Aşağı harita incelendiğinde Ege Aydın kentinde olan Milet kent devletinin önemi çok daha iyi anlaşılacaktır. ANADOLU Coğrafyası Anadolu dışına da uygarlık taşımıştır.

Önümüzdeki yazım Milet'in Çanakkale Boğazı ve Marmara denizindeki kolonileri incelenecektir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI