KADIKÖY'DE (KALKEDON) DOĞAN EFLATUN DÖNEMİ FİLOZOFLARI THRASYMAKHOS (TIRASIMAKHOS M.Ö 459-400)

KADIKÖY'DE (KALKEDON) DOĞAN EFLATUN DÖNEMİ FİLOZOFLARI

THRASYMAKHOS (TIRASIMAKHOS M.Ö 459-400)

 

KSENOKRATES (M.Ö 339-314)

Kadıköy içinde yaşadığım ve sevdiğim İstanbul'un en seçkin semtlerinden biri, Boğazı'ın Asya kıyılarındadır. Bugünkü Eminönü Sarayburnu'nda kurulan Bizantion kentinden 17 yıl daha önce M.Ö 685 yılında ayrı bir kent olarak kurulduğu söylenir. Pers komutanı MGEGABASUS buraya hâkim olduktan sonra kendisine bilgi verilir. Kalkedon'un (Kadıköy) daha önceden kurulduğunu söylerler. Bizantion henüz boşken ve o güzellikler dururken buraya yerleşmeleri için kör olmalılar sözü çok ünlüdür.  Tarihte Kadıköy bu sözden ötürü Körler Memleketi olarak da bilinir

Thrasymakhos Kadıköy'de doğmuş, yaklaşık M.Ö. 430 yıllarında Atina'ya yerleşmiş ve orada ölmüş bir sofisttir (filozoftur)

Bu sofistin önemi retorik sanatı ve bu sanat üzerinde verdiği derslerden ileri gelmektedir. Retorik sanatı Güzel Konuşma, eski terimlerle hitabet, belagat olarak açıklanabilir. Sonuç olarak Thrasymakhos Atina'da düz yazı yazmada ve bunun kurallarının uygulanmasında önemli hizmetleri olan bir kişidir. Kendisinin de öğrencileri vardır.

Filozof Sokrates ile aynı çağda yaşamıştır. Pek çok eseri olduğu bilinmekte ancak bugüne gelememiştir.

Felsefedeki görüşü "Doğruluğun Güçlünün Hakkı" olduğunu savunur. Bu ise Eflatun'un Devlet I adlı eserinde görülmektedir.

Hakkında bilinenler buradan gelmektedir.

Kadıköy'den çıkmış diğer bir filozof Ksenokrates'tir (M.Ö 339-314), Filozof Eflatun'un Okulu olan Akademi'de öğrencisidir. Eflatun'un ölümü üzerine Aristoteles ile birlikte bir süre Assos'a gider, Eflatun'un yeğeninin Akademi'nin başına geçmesi ile M.Ö 339 yılında Atina'ya döner, ölümüne kadar orada görev yapar. Bir eseri olduğu bilinmemektedir.

Yaşadığım aynı kentten çıkan bu iki filozofu öğrenmekten nasıl mutlu olduğumu anlatamam

Yazıya ker iki filozofun birer büstü eklenmiştir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI