SELEFKOS KRALLARI VE ONLAR TARAFINDAN ANADOLU'DA KURULAN KENTLER I

SELEFKOS KRALLARI VE ONLAR TARAFINDAN ANADOLU'DA KURULAN KENTLER I

 

 

Büyük İskender'in M.Ö 323 yılında Babil kentinde ölümü üzerine Makedonya'dan Mısır'a, İran ve Hindistan'a uzanan zamanın en büyük imparatorluğu generalleri arasında paylaşılmıştır, Anadolu'nun güneyini ve büyük bir coğrafyayı kaplayan başkenti ANTAKYA olan kısmı İskender'in komutanlarından Seleucos Nicator (M.Ö 358-281yetmiş yedi yaşında) tarafından SELEUCOS krallığı olarak kurulmuştur. Seleucos (Türkçe Selefkos) Makedonya doğumlu ve İskender'den iki yaş da büyüktür. İskender'in özellikle Hindistan seferinde başarıları ile öne çıkmıştır.

Makedonya'daki babası Antiokhos annesinin adı Laodice'dir. Eşlerinin adı Pers kökenli APAMA bir diğeri daha sonra oğlu ile evlenen STARATONİCE'dir.

Selefkos M.Ö 311-305 yılları arasında Satrap M.Ö 305 yılında Kral olmuştur

Biz yazımızda siyasi çatışmaları ve savaşları bir tarafa bırakarak bu hanedan tarafından kurulan kentler incelenecektir.

Kurulan kentler hanedanın erkek ve kadın üyeleri adına kurulmuştur. Krallar adına kurulanlar kentler ANTİOCHEİA VE SELEUCEIA kentleridir. Anne ve eşler adına kurulan kentler ise LAODİCEİA, APAMA VE STRATONİCEİA kentleridir.

M.Ö 188 yılında Anadolu'nun Kral Barış anlaşması Anadolu'nun büyük çapta terk edildiği de göz önüne alınarak bu kralların ismi

ANTIOKHUS: İlk Kral Selefkos'un Makedonya'daki babasının ismi

Çok sevdiği ve birlikte krallık yaptığı oğlunun ismidir

SELEUKOS ismi ise 1. Selefkos Nicator'un ismi aynı zamanda iki kralında ismidir

APAMA ismi ilk Kral Selefkos Nikator'un Pers kökenli eşidir

LAODİCE ismi Selefkos Nikator'un annesinin ismi

            II Antiokhüs (M.Ö 261-246) eşi

            II. Selefkos Kallinikos (M.Ö 246-225) eşi

            III Antiyokhus eşidir (M.Ö 222-187)

STRATONİCE

            Önce I Selefkos Nikatorun ve daha sonra oğlu Antiochius eşidir. 

Anadolu kent kuruşlarında etkili ilk Selefkos Kralları şöyledir.

· I. Seleukos Nikator (Satrap 311-305 MÖ, Krallık 305-281 MÖ)

·I. Antiokus Soter (MÖ 291'den beri çift hükümdar, tek hükümdar 281-261 MÖ)

· II. Antiokus Teos (261-246 MÖ)

· II. Seleukos Kallinikus (246-225 MÖ)

· III. Seleukos Keranus (veya Soter) (225-222 MÖ)

·III. Büyük Antiohos (222-187 MÖ)

Bunlar içinde devletin kurucusu Selefkos Nikator ve ııı. Antiokos önemli krallardır.

Kral III. Antiokhos M.Ö 188 yılında yılında Roma ile bir barış Anlaşması yapılmış, Anadolu'daki topraklardan kısmen çekilmiş, bir kısmı Bergama Krallığı ve Rodos'a bırakılmıştır. Bu anlama Apama Kibotos olarak bilinen Afyon Dinar'da gerçekleşmiştir.

Şimdi ANTIOCHEIA ismi ile kurulan yada sonradan bir ara bu ismi alan kentler

ANTIOCHEIA KENTLERİ Anadolu coğrafyasında

ANTIOCHEIA  (ANTAKYA)  En büyük kent ve Krallığın Başkenti

ANTIOCHEIA MYGDONIA (Nisibis- NUSAYBİN)

ANTIOCH PISIDA (Isparta Yalvaç yakını antik kent)

ANTIOCHEIA CHRYSAORIANS (KARİA-AYDIN ALABANDA ARAPHİSAR)

ANTIOCH ON MEANDER (PYTHOPOLIS) AYDIN KUYUCAK (Harabe)

ANTIOCHIA SAMASOTA (Samsat-Adıyaman) Halen Atatürk Baraj Gölü altındadır.

ANTIOCHEIA ON CALIRHOE, EDESA, ŞANLI URFA

ANTIOCHEIA IN TROAD KEBRENE ÇANAKKALE

ANTIOCHEIA IN ISAURA  (LAMOTIS) ERDEMLİ MERSİN

ANTIOCHEIA AD CRAGUM ANTALYA

ANTIOCHEIA AD PYRANUM -ADANA KARATAŞ (Harabe)

ANTIOCHEIA IN MESOPOTAMIA VİRANŞEHİR-ŞANLIURFA

IRAN 

ANTIOCHEIA IN PERSİS NAHAVAND

SURİYE

ANTIOCHEIA IN PIERIA -ARWARD

IRAK

ANTIOCHEIA IN SUSIANA DİCLE KIYISINDA

ANTIOCHEIA IN SITTACENE DİCLE KIYISINDA

İSRAİL

ANTIOCHEIA IN HIPPUM

ANTIOCHEIA IN PTOLEMAIS ACRE-AKO

ÜRDÜN

ANTIOKHEIA SEMİRAMİS-GADARA- UMM QAIS

TÜRKMENİSTAN- ÖZBEKİSTAN

ANTIOCHEIA IN MARGIANA MERV

ANTIOCHEIA IN SCYTHIA ÖZBEKİSTAN

Selefkos Krallığının ne kadar Anadolu, da Karia'da  krallığın diğer bölgelerinde ne kadar etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar içinde en etkiki ve halen büyük bir kent olan ANTAKYA (Hatay) gelmektedir. Diğer kentler bundan sonraki yazıdadır.

Devamı var

YAZARIN DİĞER YAZILARI