DÜNYADA SİYASETİN ÇOK YÜZÜ MÜ VAR?

DÜNYADA SİYASETİN ÇOK YÜZÜ MÜ VAR?

 "Dün dündür bu gün bu gün" anlayışına dayanan siyaset, dünyanın her yerinde sürekli değişen bir görüntü arz eder. Bu temele dayalı siyasetler için DOĞRU, GEÇERLİLİK gibi değerlerin aranması ise mümkün değildir. Bu açıdan bakılınca da siyasetin bir değer sayılması mümkün olmayabilir. Çünkü bu gün için değerli oluyorsa yarın aynı değerde devam edeceğinin garantisi yoktur. Buna karşın bizim gibi toplumların bazılarında zaman zaman tartışılan ETİK anlayışların olması da beklenemez. Çünkü etik her zaman için her koşul için, olması gereken değişmez doğrudur. BU GÜN BÖYLE ETİK OLUYOR AMA YARIN BU ETİK OLMAYABİLİR,DENİLDİĞİ ANDA ORADA BİR etikten  söz edilemez..

        Dünyada ve bizde de bir çok siyasetçi EVRENSEL BİR ETİK anlayışından uzaktır. Çünkü dün dündür bu gün bu gün deniliyorsa ortada bir yanlışlık, eksiklik var demektir. Dün etik olan bu gün etik olamıyorsa orada başkalarını kandırma var demektir. Burada felsefenin ETİK anlayışı ile siyasetin ETİK anlayışının farklı olabileceğini söyleyebiliriz. Olması gereken ise her zaman ve durumda ETİK anlayışın değişmezliği olmalıdır. Çünkü doğrusu bu dur..

       Yaşadığımız coğrafya, her dönemde dünyanın sürekli kavgaların, çatışmaların, kaosların yaşandığı bir bölgedir. Dünyada başka bir bölge yoktur ki Ortadoğu denilen bölge gibi sürekli kavgaların, savaşların sahnelendiği  bir yer olsun. Dünyada  beş büyük uygarlık yaşanmıştır ve ikinci büyük uygarlık bu bölgede gelişmiştir. Buna rağmen bölge uygarlık ölçütlerine uygun bir görüntü sunamamıştır. Her uygarlık geliştiği bölgede yıkılmıştır, başka bölgede değil..

        Ortadoğu'nun bu gün görüntüsü bize. BU TOPRAKLARDA BİR BÜYÜK UYGARLIK VARDI AMA.. dedirtecek bir görünümden çok çok uzaklardadır. Nasıl oluyor da burada  o uygarlıktan sonra böylesine bir ilkellik egemen olmuştur?

      Demek ki olabilmektedir bu.. Uygarlıktan çok uzak yaşam sürdürülebilmektedir bu gün. Demek ki olabiliyor muş... Emperyalizm denilen bir güç burayı bu noktaya taşımıştır işte.

       O emperyalizm, dünyada öngördüğü değişimlerini-ki bunlar kendi varlığı için kaçınılmazdır- gerçekleşebilmek için çeşitli çiziler yapmaktadır plan ve projeler hazırlamaktadır. Bu projelerine katkı sağlayacak, destek olabilecek insanlar ve toplumlar da yaratmaktadır. Bunlara verdiği görev bölgede kendine destek verecek oluşmaları hazırlamak ve kullanmaktır. Elbette bu görevleri verirken  de onların çıkarlarına uygun araç ve gereçleri de sunar..    DEVAM  EDECEK

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI