MİMAR OKTAY EKİNCİ UNUTULMADI

 

Mimar Oktay Ekinci, aramızdan ayrılışın onuncu yılında Menteşe Belediyesinin İskender Alper, Nail Çakırhan Salonunda, Menteşe Belediyesi ve Mimarlar Odası Muğla Şubesi tarafından anıldı.

ilk olarak Muğla Mimarlar Odası Başkanı Gamze Türk  

Oktay Ekinci'nin, bir Türkiye ve Muğla sevdalısı olarak, önce Muğla Mimarlar Odasında ve daha sonra da Türkiye Mimarlar Odası Genel Başkanı  sıfatıyla görev yaptığını söyledi.

Benim Oktay Ekinci'yi tanımam İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde öğrenci iken Muğla'ya gelip çalışmalar yaptığını, Belediye Başkanı Erman Şahin zamanında hatırlıyorum. Aynı okul ve bölümde okuyan Zehra Fıstıkoğulları ile  tanışıp   evleniyorlar. Ekinci çiftinin iki çocukları oldu, büyük oğlu Kerem Ekinci de babasının yolundan gidiyor ve Muğla Büyükşehir Belediyesinde imar bölümünde çalışıyor. M

Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Emin Madran konuşmasında  " Ben Muğla'ya tayin olduğumda, Oktay Ekinci'nin önceki yıllarda Muğla Belediyesinde görev yaptığını yapmış olduğunu öğrendim. Muğla için daha koruma imar planı yokken, sanki koruma planı varmış gibi çalışmış. " demiştir.

Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Ünver " Oktay Ekinci'nin fikirleri, kentlilik ve korumacılık bilinci, çevre ve doğa aşkı bizle birlikte yaşıyor. Oktay Ekinci'ye biz, Muğla'lilar olarak çok şey borçluyuz. Özellikle kentsel sit alanındaki yapıların, bugünlere taşınmasında onun emekleri var. Geçen günler içinde Düğerek'teki evin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün ve ailesi tarafından Menteşe Belediyesine devredilmesi törenine katıldık. Hafız Mehmet Gürün Evi, aslına uygun olarak onarılarak halkın hizmetine sunulmuştu. " diyerek konuşmasını bitirdi.

Daha sonra etkinliğin 1. oturum bölümüne geçildi. Moderator olarak mimar Ö.Fikret Oğuz' un yaptığı oturumda Dr. Öğretim Üyesi ilke Tekin," Modern Ulus İnşasında Muğla'da Kentsel  Yaşam" konulu bildirisini sundu.

İkinci konuşmacı, mimar ve Karadeniz TV' de Program Yapımcısı Osman Güdü'ydu. Konusu ise" Türkiye'de Son 25 Yıllık Süreçte Yaratılan İmar Rantları, Çevre Ve Kent Suçları Talanlar " hakkında bilgiler sundu. "Kent Suçu" terimini Oktay Ekinci'nin koyduğunu söyledi.

Oturuma ara verildi.

İkinci oturumda da oturumu yöneten Ö. Fikret Oğuz'du.

Konuşmacı Prof. Dr. Beyza Üstün ve konuşması " Yaşam Alanlarında Dönüşümde Yarına Bakış " üzerineydi.

Son sunum ise Prof. Dr.M.Doğan Kantarcı ve sunumu " Güneybatı Anadolu'nun Doğal Yapısı ve İklim Değişimi Sürecindeki Değişimler ile Bazı Sorunlar Üzerine Değerlendirmeler " konusu oldu.

"Beş sene öncesine kadar Beyza hocamla beraber defalarca gelip gittik bu yöreye. Artık çağırmıyorlar. Bilmem kimler gelip gidiyor. " dedi.

Konuşmaların sonunda genel değerlendirmenin yapıldığı oturum da yapıldı.

Çevremizde gündemde olan konular dile getirildi.

Önümüzdeki günlerin, daha da çetin geçeceğini söyledi, konuşmacılar.

Mimar Oktay Ekinci, çevre konularını işleyen gazete yazılarını Muğla'da olduğu günlerde Devrim Gazetesi'nde yayınlamıştır. 

Oktay Ekinci, Anıtlar Kurulunun Muğla'ya getirilmesinde görev alarak  önayak olmuştur.

Onun da  Muğla'da olduğu yılda, başını çektiği grupla  Saray Otelinin alt katında ayda bir toplanır, Muğla için neler yapılabileceğini konuşurduk.

Mimar Oktay Ekinci'yi erken kaybettik.

Onun ışığı yolumuzu aydınlatsın. 

YAZARIN DİĞER YAZILARI