ÖLÜMÜNÜN 83. YILINDA ATATÜRK

                                     ÖLÜMÜNÜN 83. YILINDA ATATÜRK

     Her 10 Kasımlarda Atatürk yaşamı ve yaptığı büyük işlerle anılır. Radyolar onun sevdiği şarkıları çalar, çeşitli törenlerde şiirler okunur, marşlar söylenir, televizyonlarda onu anlatan filmler gösterilir. Ben bu yazımda bunları yinelemek yerine Atatürk öldüğünde dünya basınında çıkan yazıları paylaşmak istiyorum. Dünya Atamızı nasıl tanıyor bir hatırlayalım istedim.

                                  ALMAN BASINI "FRANKFURTER ZEİTUNG"

     "Türk halkı, Mustafa Kemal'in ölümüyle, bugün sahip olduğu her şeye minnettar olduğu adamı kaybetti. Anadolu'nun milli bilincinden ve merkezinden doğan yeni dinamik devlet ve "Boğazın hasta adamının" yerine içeride ve dışarıda istikrar kazanmış olan cumhuriyet onun eseridir. O her yönüyle yeni bir Türkiye ortaya çıkardı."

                                            FRANSIZ BASINI "LILLUSTRATİON"

     "Tarih çok büyükler gördü. İskenderleri, Napolyonları, Washingtonları gördü. Fakat yirminci yüzyılda büyüklük rekorunu Atatürk, bu Türk oğlu kırdı."

                                              "LE PETİT"

     "Atatürk öldü. Barış kubbesinin doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; 1930'larda yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir." 

                                                              ÇİN BASINI

     "Biz Çinliler bu yasa hepimiz katılıyoruz. Zira büyük bir milletin, çok sevilen büyük Atasının ölümü yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük boşluk bırakmaktadır."

                                                      PORTEKİZ BASINI "ARRİBA"

     "Atatürk başı dumanlı doruklarda yüce bir dağ tepesidir. Siz ona yaklaştıkça o yükselir ve aranızdaki mesafe sonsuza değin aynı kalır. Devirlerinde büyük gözüken zamanla küçülen benzerlerinden farkı budur, böyle kalacaktır."

                                          İNGİLİZ (BİRLEŞİK KRALLIK) BASINI "DAİLY TELGRAPH"

     "Kadınlar başka hiçbir ülkede bu kadar hızlı ilerlememişlerdir. Bir ulusun bu derece değişmesi, tarihte gerçekten eşi olmayan bir olaydır."

                                                             THE SUNDAY TIMES

          İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.

                                                             ABD BASINI "TİMES"

     "Kemal Atatürk'ün yeni Türkiye'nin kurucusu ve yapıcısı, meşhur Mustafa Kemal Paşanın şahsında büyük asker büyük devlet adamı, büyük şef ölmüştür. 1919'dan beri Türkiye'nin tarihi, onun yaşamının tarihi oldu. Onun ruh kuvveti, azim ve iradesi, diğer şefleri sarsabilecek olan zorlukları yenmesine yardım etti. Gelibolu yarımadasındaki epik savaşı İngiliz müstevlilere karşı talihi tersine çevirmiş olan askeri dehası, sonunda kendi davasında parlak zafer kazandırdı. Galip bir asker adamı, cüretli ve cesaretli, fakat aynı zamanda ihtiyatlı ve basiretli bir devlet adamı ve ıslahatçı oldu. Hasta Adam'ın ölümü için ayin yapmış olan Avrupa otoritelerini utandırdı. Bunlar, Türk milletinin harekete geçmek ve devleti canlandırmak için Şef'in sihirli çubuğun dokunmasını bekleyen gizli kuvvetlere sahip olduklarını unutuyorlardı."

                                     YUGOSLAVYA BASINI "POLİTİKA"

       "Tarih silinmez harflerle bu devlet adamının adını yazacaktır. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti, alın yazısını yenmiş, böylece yeni Türkiye'nin yaratıcısı olmuştur."     

                                           YUNAN BASINI "ESTİYA"  

     "Türkiye için her zaman iyi bir şef olmuş olan Atatürk, aynı zamanda Türk-Yunan ilişkilerinin de savunucusu olmuştur. Türkiye'nin kalkınmasını başarmış olan Atatürk, kalıcı bir Türk-Yunan dostluğunun gereğini anlamış ve başarmıştır."  

                                   SURİYE BASINI "ELİFBA"

     Vatanının parçalanmaktan kurtarıp güvenli bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O kelimenin tam anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi. Yaşamını ulusunun mutluluğuna adadı, bu uğurda genç yaşta hayata gözlerini kapadı."

           Son yıllarda, Atatürk'e dil uzatan, hakaret eden, yaptığı yenilikleri farklı yorumlayıp kötüleyen, yok sayıp unutturmaya çalışanlar ve onların söylemlerine inananlara sesleniyorum tarihimizi açıp okuyun, dünya Atamızı nasıl tanıyor bir bakın. Ölümünün üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen büyüklüğü daha iyi anlaşılmakta takdir edilmektedir, bunun nedenini bir araştırın.

             "YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ"

     ATAMIZI SAYGI, MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ. YILLAR GEÇTİKÇE ONUN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DAHA İYİ ANLIYORUZ.

         

                                                        AYŞE ÖZ

 

 

 

    

 

     

YAZARIN DİĞER YAZILARI