BASKICI REJİME DİRENEN BÜYÜK ŞAİR TEVFİK FİKRET (1867-1915 )

BASKICI REJİME DİRENEN BÜYÜK ŞAİR TEVFİK FİKRET (1867-1915 )

 

MEHMET BİLDİRİCİ

Geçen ay Hıfzı Topuz'un (1923-2023) bir kitabını daha okudum. Çok keyif aldım, yeni şeyler öğrendim.

ELBET SABAH OLACAKTIR, TEVFİK FİKRET'İN ROMANI

Hıfzı Topuz, 2012, Remzi Kitabevi 270 sayfa

Tevfik Fikret (1867-2015) İstanbul'da doğdu. Babası Çankırı eşrafından Ahmet Ağa'nın oğlu Hüseyin Efendi olup İstanbul'da iyi bir eğitim görmüştür. Annesi Refia Hanım Sakız adasından Rum asıllıdır..  Annesinin annesi Saliha, annesinin babası babası Hüsrev, her ikisi öksüz olarak Sakız adasındaki 1822 isyanında aileleri öldürülmüş. Hüseyin Avni paşa tarafından evlat ediniyor, onlar tarafından İslami eğitimiyle büyütüyor.

Tevfik Fikret'in yaşadığı dönem II Abdülhamit'in baskıcı dönemi (istipdat), padişah yaratılış olarak çok kuşkucu, kardeşine hiç kimseye güvenmiyor. Herkes kontrol altında padişaha kişilerin özel hayatına dair bile jurnaller (ihbar, bilgi) sunuluyor. Tevfik Fikret'in babası kaymakam, eğitimlidir şüpheli kişi kabul ediliyor sürgüne gönderiliyor. Kaymakamdır yani yöneticidir ama yönettiği ilçeden veya ilden bir an bile ayrılması yasaktır.

Bence devletin politikası düşmanlarını birbirine düşürmek ve böylece dengeyi sağlamak ya düşmanlar anlaşılırsa ne olur. TÜRK TOPLUMUNUN GÖRDÜĞÜ EN ACI BALKAN FELAKETİ. Padişah affedicidir, halka karşı dindar görünür ama seçtiği sadrazamlar çok değerli pozitif adamlardır, ama azledilir (atılır) aynı adam defalarca sadrazam olarak tekrar atanır. Uzun padişahlığı döneminde Fransız örneği okullar, (liseler) belediyeler açılmış Konya Sulama projesi de gerçekleştirilmiştir. Kanımca Osmanlının tarihten silinmesinde II Abdülhamit'in politikaları zemin hazırlamıştır. Bugün bunun model alınmasının büyük bir hata olduğunu ve çıkmaz bir yolda yürümek olduğunu devleti yönetenlerin anlaması ve bu yoldan dönmesi ülke ve kendileri için hayati bir zorunluluk olduğu görüşündeyim.

Kitapta Fikret'in hayatı roman şeklinde isdipdat (dikta, baskıcı) rejime boyun eğmediği anlatılıyor. Dayısının kızı Nazime ile evleniyor. Son günlerinde ilk Türk kadın Ressam Mihri Hanım (1896-1954) da yanında bulunuyor. Tek oğlu Haluk, Şevki isimli ağabeyi Sıdıka isminde ablası var. Oğlu Haluk Hıristiyan olmuş Amerika'ya yerleşmiştir. Annesi Refia çok dindar bir kadın olup yaptığı Hac yolculuğunda ölmüştür

Haluk büyük bir Şair Ressam ve düşünce adamıdır. Şiirleri ağdalı Osmanlıca yazılmıştır. Mektebi Sultani (Galatasaray) lisesinde okumuş ve burada Müdürlük yapmıştır. Fransız şair ve yazarlarını okumuş onlardan ilham almıştır. Serveti Fünun edebiyat ve sanat dergisini çıkarmıştır

FİKRET TÜRK TARİHİNDE KADINLARIN İYİ NESİLLER YETİŞTİRMESİ İÇİN OKUTULMASI GEREKLİLİĞİNİ SAVUNAN İLK KİŞİDİR. Atatürk en takdir ettiği şairler arasında eşsiz bir yeri vardır.

Fikret Boğaz Bebek sırtlarında kendi yaptırdığı ve planını çizdiği Aşiyan (Kuş Yuvası) ismini verdiği evinde 1915 yılında ölmüş Eyüp Mezarlığına kaldırılmıştır. Türkiye'de ilk yüz maskı Ressam Mihri Hanım tarafından yapılmıştır.

1961 yılında vasiyetine uygun olarak mezarı evi Aşiyan'ın bahçesine nakledilmiştir. Asiyan bugün Tevfik Fikret Müzesidir. Bu güzel Müzeyi birkaç defa gezmiş bulunuyorum

Fikret kendisinden sonra gelen şair ve yazarlara etkisi olmuş çok büyük bir şair ve yazardır. Hiçbir zaman unutulmayacaktır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI