EN BÜYÜK YAHUDİ DÜŞÜNÜRÜ VE DİN ADAMI MUSA İBN MEYMUN YA DA MAİMONİDES (1135-1204)


Bir önceki yazımda Endülüs'lü İbni Rüşt incelenmişti. Bu yazımda da gene Cordoba'lı Musa İbni Meymun ele alınacaktır. Onun hemşerisi ve arkadaşı, aksine Meymun Yahudi kökenli ve en büyük Yahudi Din adamıdır, Kabala isimli Yahudi Şeriatının yorumcusudur. Yahudi dünyasının en din adamı olarak kabul edilir. Avrupa'da MAIMONIDES olarak bilinir.

Meymun 1135 yılında Cordoba'da doğmuştur. Sefarat (İspanya) Yahudisi olup ailesi çok eski bir Musevi aileden gelmektedir. Bu dönemde Müslüman İspanya Muvahhitler tarafından (1121-1269) yönetilmekteydi. Kullandığı dil dönemin kültür dili olan Arapça idi. Aynı zamanda Grekçe'de biliyordu. Ama eserlerini İbrani harfleri ile Arapça yazmıştır. Hemşerisi İbni Rüşt ile görüşmeleri vardır.

1147 yılında Müslüman olmayanların İslama geçişe zorlanınca 1160 yılında Fas'a ve sonra 1172 de Mısır'a yerleşti. Bir ara Müslümanlığı kabul etmek zorunda kaldı. Ama bu tamamen görünüşte idi. Ancak bu konu tartışmalıdır.

Din adamlığı yanında aynı zamanda hekim idi. Selahaddin Eyyübi'nin (Mısır Sultanı 1169-1193) hekimi oldu. Mısır'da Yahudi Cemaatinin Başkanlığını yaptı.

Meymun Aristo gibi Yunan Filozoflarının eserinden haberi olduğu Farabi ve İbni Sina'ın düşüncelerinin farkındaydı. Aristo'nun eserlerini Arapça'ya çevirmişti.

Pek çok konularla ilgilenmiş özellikle Yahudi Şeriatı Kabala ile pek çok eseri vardır.

Mısır'da öldü vasiyeti üzerine Tiberias (İsrail) kentinde adına yapılan bir türbeye gömüldü. Ölümü üzerine Müslümanların ağıt yaktığı söylenir.

Bu çağda Arap kültürünün güclü, Yahudilerle kültür olarak iç içe olduğu ve Eski Yunan felsefesinden Avrupa'dan önce haberdar olduğu anlaşılmaktadır.

Yazıma bir Cordoba'da bir heykeli ile Tiberias'taki türbesinin bir resmi eklenmiştir.

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI