HOMEROS'UN İLYADA VE ODİSE DESTANLARI (MÖ 9 YÜZYIL)


Yaklaşık altmış yıl önce Ahmet Cevat Cevat Emre tarafından çevrilen ve Varlık tarafından yayınlarından Homeros'un İlyada (Ilıad) ve Odise (Odyseus) isimli kitaplarını okumuştum.

O tarihlerden bu yana ilk çağa ait pek çok kitap okudum, araştırma yaptım yeniden okuma ihtiyacını duyudum tekrar okumaya karar verdim

Bu defa okuduğum çok daha güzel satır satır şiir şeklinde Halikarnas Balıkçısının yakın arkadaşı Azra Erhat tarafından eski Yunanaca aslından çevrilmiş İş Bankası yayını kitaplar idi. Titizlikle çevrilmiş ve geniş açıklamaları var kitapseverlerin tuğla gibi dediği iki kitap. İlyada 600 sayfa Odise 400 sayfa tam 1000 sayfa. Her ikisini Eylül ayı boyunca okudum. Çok keyif aldım Yaklaşık üç bin yıl önceki insanların inançlarını, kadın erkek ilişkilerini, savaşlarını nasıl beslendiklerini öğrenmeye çalıştım.

MİTOLOJİ

Mitolji insanların yaratılışını, yaratan tanrıları efsanevi olaylarla anlatan kurgulardır. Her ulusun mitolojileri vardır. Eski Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tantrıçalar vardır, Tanrıların başı ZEUS'tur. Onlar ölümsüzdür, ama insanlar gibi yaşar giyinir, kendi aralarında kavgaları vardır. Bazı tanrılar bazı insanları sever, bazılarına düşman olurlar, insanlarla temas ederler insanlardan çocukları olur, örnek vermek gerekirse Zeus tanrıça Hera ile evli olduğu halde pekçok tanrıçadan ve ölümlü insandan çocukları olmuştur. Onlar yağmur yağdırır, fırtına çıkarır, insanın başına gelen iyilik ve belalarda onların parmağı vardır. Ölümsüz olan insanlar tanrıların oyuncağı gibidir. Felsefe sanat ve edebiyatın Yunan mitolojisinden doğduğuna inanıyorum.

HOMEROS

İnsanoğlunun ilk yazılı balgeleri Eski Mısır ve Mezopamya'dan gelmektedir. Sümer Ur Kralı Gılgamış destanı ilk destandır. Batı dünyasında ise ilk eser Homeros'un İlyada ve Odise isimli şiir şeklinde önce söylenen sonra yazılan destanlarıdır.

Homeros bir Iyonya'lı Grek, bir Anadolu insanıdır. İzmir'de doğduğu ve oradan bir İyonya kenti olan Khios (Sakız Adası) yaşadığı kabul edilmektedir. Batı Edebiyatı Homeros ile başlamıştır.

OLAYLARIN ÖZETİ

Yaklaşık MÖ 1200 yıllarında kıta Yunanistan'daki kentler (Akalar) Anadolu'daki Truva (Troy Çanakkale) kentine savaş açarlar. Bu savaş on yıl devam eder ve Truva'nın yıkımı ile son bulur.

SAVAŞIN SEBEBİ

Akalar'dan Isparta (Sparta) Kralı Menelaos'un karısı dünyanın en güzel kadını Helen, Truva Kralı Priamos'un oğlu Paris (Aleksandros) tarafından Güzellik Tanrıçası Afrodit'in teşvik ve yardımıyla Truva'ya kaçırılır.. Helen dünyanın en güzel kadını kabul edilir. Helen Isparta Kraliçesi Leda ile kuğu kuşuna dönüşen ve gizlice sevişen Zeus'un kızıdır.

 

 

 

 

 

AKHALAR

Akalar Helen'i kurtarmak için Peleponez yarımadasında (Mora) Miken kenti Kralı Agamemnon komutasında tüm Aka kentleri büyük bir ordu ve donanma kurarak Truva'ya savaş açarlar. Agamemnon mitolojide çok güçlü bir kral olarak bilinir, karısı kaçırılan Isparta Kralı Menelaos'un ağabeyidir.

Akalar yanında Giritlileri ve bazı küçük adalar da vardır. Ayrıca antik dünyanın en büyük ve cesur savaşçısı AKHILIOUS (Aşil olarak da bilinir) Akha ordusun dadır. Akhilious'ın babası ölümlü annesi tanrıça Thetis'tir.

Zeus'un karısı Tanrıça Hera ve Savaş tanrıçası Athena Akaların arkasında onlara destek olurlar. Zeus ortadadır.

TRUVA TARAFI

Truva Kralı yaşlı Priamos'tur. Güzel Helen'i kaçıran Paris ve Büyük Truva Savaşçısı HEKTOR Priamos'un oğullarıdır. Helen gelinidir.

Truva yanında savaşanlar Likyalılar (Antalya),Dardanoslular (Çanakkale) ve Lidyalılar ve Anadoludan bazı ufak topluluklardır.

Truvalılardan yana tanrıçalar AFRODİT, ARTEMİS, tanrı APOLLON

Her iki tarafta aynı tanrı ve tanrıçalara tapar ve aynı dili konuşur.Her iki savaşan tarafta farklı dili konuşanlar vardır

Burada tarafları tanıttım devamı bir sonraki yazıda.

Yazıma büyük şair Anadolulu Homeros internetten bir resmi eklenmiştir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI