ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ(EYS) NE DEMEK?

 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ(EYS) NE DEMEK?

Bazı kurumlarda Entegre Yönetim Sistemleri(EYS) çalışması yürütülmekte, bazı firmalar da bu uygulamayı bünyelerinde hayata geçirmişlerdir… EYS; ISO  9001 Kalite- ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliğinin, aynı çerçeve içinde bir bütün olarak ele alınmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.

Bu yönetim sistemleri genel olarak şu başlıklar altında değerlendirilmektedir: Süreçler, Talimatlar, Formlar, Listeler, Planlar, Standartlar, Düzenleyici Önleyici Faaliyetler, Malzeme Güvenlik Bilgi Formları vd.

SÜREÇ HARİTALARI: Şu başlıklar altında toplanıyor: Satın alma süreci, Pazarlama-tanıtım süreci, Kalite kontrol süreci, Ürün iyileştirme ve geliştirme süreci, Yurt içi ve yurt dışı satış süreci, Topraklama süreci, Kaynakhane süreci vb.

TALİMATLAR: Değişik işlerin güvenlik içinde yapılması için çalışanların uyması gereken kuralları ve çeşitli girdilerin alım şartnamelerini içeriyor.

FORMLAR: Tedarikçi değerlendirme formu, Ürün kontrol formu, Girdi muayene formu, Müşteri şikâyetlerini değerlendirme formu, Düzeltici faaliyet formu, Tesise giriş-çıkış formu, Oryantasyon ve işe giriş eğitim formu, Personel değerlendirme formu, Eğitime katılım formu, İç tetkik kayıt formu, Üretim takip formu, Depo kontrol formu, Arıza Bildirim ve takip formu vb.

LİSTELER: Geçerli doküman listeleri (Planlar-Süreçler-Formlar-İş talimatı-Çalışma talimatı-Kalite talimatları-Prosedürler-Görev tanımları-Şartnameler-Üretim talimatları-Testler-Çevre mevzuatı-İSG mevzuatı-Kalibrasyon takip listesi-TSE Standartları vd.)

PLANLAR: İç Denetim-Makine envanteri ve bakım planı-Acil Durum Eylem Planı-Giriş Kalite Kontrol Planı-Proses kontrol planı vd.

STANDARTLAR: EYS çalışmalarında uyulması gereken standartları ifade ediyor.

DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER (DÖF): Kurum içindeki tüm birimlerde görülen aksaklıkların, ISO 9001-ISO 14001 ve OHSAS 18001 perspektifiyle düzenlenilmesini amaçlamaktadır.

ÇEVRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYITLARI: Kurum Yönetim sistemi faaliyet takip listesi, Çevresel Risk Değerlendirme, Risk değerlendirme ve Olay takip formu…

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI: Kullanılan malzemelerin güvenliğiyle ilgili durumlarını açıklayan formlar…

YÖNTEMLER: Belge Denetim-Süreç Yönetimi-Tedarikçi Seçimi ve performanslarının takibi-Çevre İş sağlığı güvenliği ve kalite yönetimi risk analizi değerlendirme yöntemi-Kalite yönetimi-İnsan kaynakları yönetimi-Bakım ve arıza giderme-Olay araştırma-Müşteri şikâyeti yönetimi-Satın alma yönetimi- Alt yükleniciler ve Dış sağlayıcılar yönetimi-Ürün iyileştirme ve geliştirme yönetimi-Belge denetim-Süreç yönetim vd.

EYS çalışmaları, genel anlamda bu aşamaları içermektedir. İşyerinin somut koşullarına göre  EYS uygulamaları daha da çeşitlendirilebilinir… Tüm bu çalışmalar sonucunda, şu şirket politikalarının hayata geçirilmesi ve bu doğrultuda bir kurum kimliği ve vizyonunun oluşturulması hedeflenilmektedir…

1-KALİTE POLİTİKASI

Müşteri beklentileri ve memnuniyetine yönelik sürekli iyileştirme/geliştirmeyi planlamak ve uygulamak için stratejiler belirlemek ve sürekli iyileşme sağlayacak şekilde çalışılması…

2-ÇEVRE POLİTİKASI

Çalışanları çevre konusunda bilinçlendirmek; çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve kirliliğin önlenmesi, yasal ve diğer koşullar ile mevzuata uygunluk sağlamak için sürekli gelişmek…

3-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının; yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu bilincini tüm çalışanlara kazandırmak ve onları geliştirmek; yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek, riskleri kaynağında çözmek ve sürekli iyileştirmek; iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tüm yasal vd. gerekliliklere uygun davranmak!

SONUÇ: Bu konu geniş ve kısıtlı ölçekli bir yazı çerçevesinde anlatılabilecek bir konu değil… İlerleyen sayılarda, bu konuyu bölümler halinde ele alıp incelemek daha doğru olacaktır. Bu yazı, EYS konusunda bir perspektif sunmayı amaçlıyordu. Devam ederiz…     (Nevzat Çağlar Tüfekçi-İş Güvenliği Uzmanı, e-mail: [email protected])

YAZARIN DİĞER YAZILARI