CHP VE SAĞ BİR DİL KULLANMA!..


CHP VE SAĞ BİR DİL KULLANMA!..

[CHP'nin seçim stratejisi: Sağın dilini kullanalım! CHP yönetiminin hazırlayıp Abant Kampı’nda milletvekillerine sunduğu, ‘Yerel Seçimler 2019 Stratejisi-Yöntem, Hedefler, Öncelikler ve Öneriler’ raporunda ‘Entelektüel, akademik ve elitist bariyerleri aşıp sağ partilere oy veren büyük kesimin diliyle konuşma’ önerisi yapıldı.] (Gazeteler)
CHP önce kendisi olmak, sosyal demokrat ideolojisi  doğrultusunda davranmak zorunda. Kendisi olmadığı, sağı taklit ettiği sürece seçimlerden başarılı çıkamaz... 
Seçmene farklı bir söylem sunmak lazım; bu da sol ve sola açık söylemler olmalı.  CHP bugüne kadar sağa açıldı, sağ partilerin söylemlerine uygun bir dil kullandı, başarılı olamadı. Milletvekili seçimlerinde sağ kökenli adayları milletvekili yaptı, kendi cefakâr ve vefakâr çocuklarını onlar için harcadı ama onların partiye de bir getirisi olmadı... Kendisini hep sola kapalı tuttu. Aslında CHP'nin beslenme kaynağı sol tavır ve sol söylemlerdir...
CHP'nin oyunu arttırması, genişletmesi, sağ-muhafazakâr seçmenden oy alabilmesi, baştan ayağa kara çarşaflara bürünmüş kişilere, CHP rozeti takmakla da olmuyor maalesef... 
CHP, SHP'nin 1990'lardaki sol söylemini bir türlü yakalayamadı, hayata geçiremedi, Türkiye gerçeği doğrultusunda SHP gibi cesur bir siyasi tavır sergileyemedi... Hep korkak ve ürkek davrandı; ne şiş yansın ne kebap misali.... Özellikle Kürt gerçeği konusunda…
Bir partili olarak CHP üst yönetimine önerim; önce kendileri olsunlar, sağ söylemlere heves etmesinler, asıl güç kaynakları olacak olan sola, kendilerini açık tutsunlar. Türkiye halkları ve insanları; alternatif siyasi söylem ve tavırlara, sol seçeneklere özlem ve ihtiyaç duyuyor... Bugün sağın alternatifi sağ politikalar değil, soldan beslenen politikalardır...
Sağ seçmen asılları varken taklitlerine oy vermez. CHP'nin yapması gereken, sağ partilere oy veren seçmenlerin de sınıfsal-sosyal-toplumsal-ekonomik bağlamda ve onların insanca yaşam sürmelerini sağlayacak alternarnatif politika ve projeler geliştirmektir... 
Bunun da yolu; genel politikaların yanısıra, yerel ölçekte günlük rutin işlerin yanında toplumsal projeler üretecek, ekip çalışmasına önem veren yerel yönetimlerin kadro ve yöneticilerinden geçmektedir...

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI