30 AĞUSTOS'UN ANLAM VE ÖNEMİ


30 AĞUSTOS'UN ANLAM VE ÖNEMİ

1914'de başlayan 1. Dünya Savaşı 4 yıl sürdü. Osmanlı Devletinin taraf olduğu ülkeler yenilince, savaşı kazanan Avrupa ülkeleri ülkemizi paylaşarak bir baştan bir başa işgal ettiler. Ordularımız dağıtıldı. İşgalci güçler Anadolu'da kendilerine bağlı, sömürge bir ülke yaratma çabası içine girdiler.        Müstemleke(Sömürge) yönetimini kabul etmek istemeyen, bağımsızlık ve özgürlük yanlısı bir avuç insan, Mustafa Kemal'in önderliğinde yüreğini ortaya koyarak; önce kurtuluş hareketini Anadolu'da örgütlediler, sonra da anti-emperyalist Kurtuluş Savaşını başlattılar.

 

Asırlardır boyunduruk altında yaşamamış, özgürlük ve bağımsızlığı ilke edinen olan bir ulusun evlatları olarak onlar; ölümü göze alarak ve her türlü yokluğa karşı ölümüne savaşarak, ülkeyi işgal eden emperyalist güçleri her cephede yenmesini ve onları ülkemizden atmasını bildiler.

 

30 Ağustos 1922 tarihi, ülkeyi işgal eden emperyalist ordularına Afyon'da son darbenin indirildiği tarihtir. Ve aynı zamanda onları, 9 Eylül 1922'de İzmir'de son bulan,  Anadolu'dan atmanın tarihidir. Atatürk, 30 Ağustos'ta Anadolu'nun içerilerine doğru ilerlemek isteyen ve Avrupalı devletler tarafından desteklenen Yunan ordusuna bu son darbeyi vurunca, Türk ordusuna şu ünlü komutunu vermişti: "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!"

 

Bu komut aynı zamanda, Türkiye'nin işgalci güçlerden temizlendiğinin ve askeri anlamda bağımsızlığın kazanıldığını müjdeliyordu.   Askeri anlamda kazanılan bağımsızlığın, siyasi anlamda bağımsızlıkla perçinlenmesi ise; 24 Temmuz 1923'de, İsviçre'nin Lozan kentinde imzalanan "Lozan Anlaşması" ile gerçekleşti.  Lozan anlaşması, artık bundan sonra Türkiye'nin bağımsız bir ülke olarak kendi başına yoluna devam edeceğinin bir ifadesiydi. Bir süre önce Anadolu'yu parçalamak isteyen güçler, şimdi bu ülkenin üniter (tek-bütüncül) bir yapı olarak varlığını kabul ediyor ve tanıyorlardı.

 

Ülkemizin bağımsızlığı çok zor koşullarda gerçekleşti. Yüce önderimiz Atatürk, Türkiye'nin çağdaş bir ülke olması için hedefler belirledi, bir dizi devrimler ve yenilikler gerçekleştirdi. Atatürk'ün koyduğu hedefleri gerçekleştirmek, onun ilkelerine sahip çıkmak; Türk toplumu tarafından Atamıza karşı bir vefa borcunun yerine getirilmesi olmalıdır.

 

Atamıza olan sevgi ve saygımızı, bağımsız bir ülke olarak bizlere miras bıraktığı laik Türkiye'yi, daha çağdaş bir ülke haline getirerek, onun ilkelerine daha sıkı sarılarak ifade edebiliriz.

 

30 Ağustos'un yıldönümünde, yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, mücadele arkadaşlarını, binlerce şehit ve gazimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

 

Işıklar içinde uyusunlar.

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI