MİLAS'TA YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ…

Nevzat Çağlar Tüfekçi

MİLAS'TA YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ…

RESCOOPEU Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği, Muğla Karia Enerji Kooperatifi ve Çanakkale Troya Çevre Derneği'nin işbirliği ile düzenlenen ‘Yerel Yönetimler ve Yerelden Enerji Yatırımları’  konferansının 4.'sü bu sene Milas'ta düzenlenildi. Konferansta Almanya, İsviçre, Yunanistan ve Hırvatistan’dan konuşmacılar sunumlar yaptı.

Dört oturum halinde gerçekleşen konferansta; fosil yakıtların çevreye verdiği zararlar ve fosil yakıtların yerine güneş, rüzgâr, biyogaz ve biyokütle gibi temiz enerji kaynaklarına yönelinmesi gerektiği belirtildi. Konferansta, yenilenebilir enerji üretiminde belediyelerin işlevi ve önemi üzerinde duruldu.

Konferansın başlangıcında konuşan Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye temsilcisi Menekşe Kızıldere, “Bu toplantıların bu sene 4.’sünü yapıyoruz. Her sene değişik bir konuyu ele alıyoruz. İklim değişikliğine karşı yerelde alınan kararları çok önemli buluyoruz. Dernek olarak bu tür toplantıları her anlamda destekliyoruz.”

İsviçre'den Dünya Çalışma Örgütü (ILO) Kooperatifler Temsilcisi Simel Esim ve Yunanistan'ın Girit Adası Teknik Üniversitesi Enerji Kooperatifleri Temsilcisi Theocharis Tsoutsos video sunumla konferansa katkıda bulundular.

İLO temsilcisi Simel Esim video sunumunda şunları söyledi: “Sera gazı emisyonların azaltılması için fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekiyor. İLO olarak, fosil yakıtlar ve nükleer enerji yerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi ve dağıtımını teşvik ediyoruz. Enerji kooperatiflerinin geliştirilmesi için teşvik paketlerimiz bulunmaktadır.”

ÇATI ÜSTÜ ENERJİ ÜRETİMİ

Almanya’dan ‘Kadınlar Enerji Kooperatifi(WECF)’ temsilcisi Katharina Habersbrunner, Almanya’da 1000’den fazla enerji kooperatifinin bulunduğunu kaydederek, “enerjide tekelci yapıyı kırmak için ademi merkeziyetçi bir anlayışla enerji üretiminin kooperatifler vasıtasıyla tabana yayılması için çalışmalar yapılıyor,” diye konuştu.

Almanya’nın 2020’ye kadar nükleer enerji, 2028’e kadar da fosil yakıta dayalı santrallarını kapatacağını açıklayan Çevre Gelişim ve İklim Koruma Başkanı Detef Gerdts, 1990’dan itibaren Almanya’nın yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesiyle, karbondioksit salınımlarında büyük azalma yaşandığını, trafikteki salınımların yok edilmesi için de bisikletle ulaşımı teşvik edeceklerini belirtti. Gerdts, Almanya’da 1500’ün üzerinde kentin çatı üstü güneş enerji ve rüzgâr enerji sistemlerinden yararlanarak kendi enerjisini ürettiğini sözlerine ekledi. Gerdts, bu konuda Osnabrück kentinin deneyimlerinden örnekler verdi.

Hırvatistan Enerji Kooperatifi(ZEZ) temsilcisi Boris Pavlin, ülkelerinde enerji kooperatiflerini kurarken halkın katılımını sağlamakta zorlandıklarını, işin içinde belediyelerin olmasının güven yarattığını belirterek, “Vatandaşı yenilenebilir enerjinin sahibi yapmaya çalışıyoruz,” dedi.

1983’den beri Danimarka ve Dünyada yenilenebilir enerjiye geçişi sağlamak için çalışma yapan bağımsız kuruluş araştırma enstitüsü ‘Nordic Folkecenter for Renewable Energy’nin temsilcisi Kardelen Afrodit Adsal, Damimarka ve Türkiye'nin karşılaştırmalı olarak güneş enerjisinden nasıl yararlandıklarını anlattığı sunumunda; Danimarka'nın, hem yüzölçümünün küçük olması hem de güneş enerjisinin yeterli olmamasına rağmen, enerjisini büyük ölçüde güneşten elde ettiği, oysa Türkiye’nin bu konuda daha şanslı bir ülke olmasına rağmen, bu enerji kaynaklarından yeterince yararlanamadığını kaydetti…

BELEDİYE DENEYİMLERİ

Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay, Çanakkale Belediyesi olarak güneş enerjisinden elektrik elde etmek için yaptıkları yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mutluay, bu çalışmalarını şu şekilde anlattı: ”Çanakkale Biga yarımadası son 20 yıldır kirli enerjinin etkisi altında. Bölgemizde şu anda 5 termik santral olup, 11 tane daha kurulma çalışmaları yapılmaktadır. Bu santralların yarattığı kirli havanın etkisinden kurtulmak için Belediye olarak 1,5 MW’lık bir güneş enerji santrali kurduk. Elde edilen 200 bin KW Saat elektriğin yarısını kendi ihtiyaçlarımız için kullanıyor, kalanını TEDAŞ’a satarak gelir elde ediyoruz. Bu sistem 5 yıl içinde kendisini amorti edecek olup, geri kalan 20 yıllık kullanım süresi içinde kâra geçmiş olacağız. Ayrıca üç caddenin aydınlatması ve trafik levhalarının ışıklarını bu enerjiden sağlıyoruz. Güneş enerjisinden yararlanmak isteyen girişimcilerden ruhsat bedellerini yüzde 50 indirim sağlayarak, onları teşvik ediyoruz.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Aylin Giray da, belediye olarak katı atıklardan ve çatılardaki güneş panellerinden nasıl enerji elde ettiklerini örnekleriyle açıkladı.

Konferansta konuşan Denizli'nin 12800 nüfuslu Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, belediyelerin maddi sıkıntı içinde olduğunu belirterek şunları söyledi: "Biz sıkıntılarımıza çözüm üretmek zorundayız. Eli kolu bağlı oturamayız. Potansiyellerimizi ortak akılla değerlendirmeliyiz. Belediye olarak önce 2017 yılında 1MW’lık güneş enerji santrali kurduk. Sonra ilçemizdeki büyük ve küçükbaş hayvanların gübrelerinden biyogaz elde etmeye başladık. Biyogazın yan ürünü su buharından seracılıkta yararlandık. 1,5 milyon metrekare ormanlık alanı 49 yıllığına kiralayarak orman ürünlerinden biyokütle enerji üretmeye başladık. Biyogaz ve biyokütle enerjiden 3 MW’lık elektrik üretiyoruz. Kurduğumuz elektrik üretim santrallerinden hem kendi tükettiğimiz elektriği karşılıyor hem de fazlasını satarak belediyeye gelir sağlıyoruz. Bütçe gelirlerimizin yüzde 60'ı, sattığımız elektrikten karşılanıyor." Bozkurt Belediye Başkanı Çelik, bu alanda yatırım yapmak isteyen belediyelere, ‘Bozkurt Belediyesi Deneyimi’ hakkında bilgi akışı sağlayabileceklerini de sözlerine ekledi.

Konferansın sonunda Çorum Enerji Koop. Başkanı Seyfettin Zengin, Troya Çevre Enerji Koop. Başkanı Oral Kaya ve Muğla Karialılar Enerji Koop. Başkanı Reşat Uygun; kooperatiflerinin çalışmaları ve hikâyeleri hakkında bilgi paylaşımında bulundular.

Toplantıda konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “konferans bizim için ufuk açıcı olmuştur,” diyerek şöyle konuştu: “Milas, bir çukurda olup, çevresinde bulunan üç termik santralin etkisi altındadır. Yenilenebilir enerji kaynakları açısından Milas zengin bir yer. Toplantıda konuşulanlar bizim için rehber olacaktır.”

Toplantıda, lisanslı ve lisanssız elektrik üretimiyle ilgili olarak TBB temsilcisi hukukçular tarafından açıklamalar yapıldı ve lisanssız üretimin önündeki yasal engeller anlatıldı.

 


YAZARIN DİĞER YAZILARI