HACCA GELİN OLACAK


Hacca Pazar Günü Gelin Olacak da

Ekmek Pişirmesini Öğreniyor(*)

                      Ünal Şöhret Dirlik

 

Elif ile Haccana on beş yıl beraber koyun gütmüşler. Yaylaya beraber göçmüşler. Sürünün başından hiç ayrılmamışlar.Onların kardeş gibi hiç ayrılmadan, beraberce koyun gütmeleri ve hiç bir zaman bozuşmamaları oba halkı tarafından da çok iyi karşılanıyormuş. Eğer  birisi çobanlara  bir armağan alacak olursa Elif'le Hacca'ya hiç ayrım yapmadan  aynı güzellikte, birer armağan alırlarmış. Onlar da köyün koyunlarını, kuzularını çok iyi güderlermiş. "Yıllar yılı hiçbir kuzuyu veya koyunu kurda yedirmemişlerdir" diye namları komşu obalara kadar yayılmış.

Günlerden bir gün Hacca koyunların başına gelmemiş. ikinci gün olmuş Hacca gene yok. Üçüncü  günü gene yok. Çarşamba günü olmuş,"Elif "Acaba Hacca hasta oldu da ondan mı gelmiyor?" diye düşünmeye başlamış. O gün akşamı zor etmiş. Koyunları, kuzuları obaya getirdikten sonra soluğu Haccagilin evinde almış.

Hacca'nın anası kapıdaymış. Elif'e "hoş geldin kızım"demiş ve eklemiş: "Sana haber vermeyi unuttuk. Sen de Hacca gelmedi diye meraklanmışsındır. Hacca hasta filan değil. Onu Sarıların Mustafa'ya verdik. Hacca'm pazar günü gelin olacak da. Değirmenden bir yük un getirttik. ekmek pişirmesini öğreniyor a kızım !"Elif'e sarılmış, senin çobanlık arkadaşındı ya: Ben şimdi ne deyen de ağlayan a! Elif, ne deyen de ağlayan?" deyip deyip ağlamaya başlamış.

Derler ki: Akılsız tavuk tam yumurtlama zamanı geldiğinde folluk aramaya başlarmış. Haccana'ya koskoca kız oluncaya kadar ekmek pişirmesi   öğretmiyor, bir de kızım gelin olacak diye ağlayıveriyor. Elif boynu bükük eve dönüyor.

 

(*1): Uğurlu köyünden Ali Çaycı'ya bu güzel Yörük fıkrası için teşekkür ediyorum.

(*2): Ali Çaycı; FETAV'da on bir yıl sekreter olarak çalışmış,Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkier Bölümü mezunu kızıumızın babasıdır. Kadriye'de gelin oldu, Almanya'ya uçtu Almanya'da Yaşıyor.

(*3) Haccana:Hatice'ye Haccana da derler bizim yöremizde.

YAZARIN DİĞER YAZILARI