ATATÜRK TÜRKİYESİNE TÜRKİYE'YE SIĞINAN VE ÜNİVERSİTEYİ TEMELDEN KURAN ALMAN VE ALMAN YAHUDİ ASILLI BİLİM ADAMLARI -I

ATATÜRK TÜRKİYESİNE TÜRKİYE'YE SIĞINAN VE ÜNİVERSİTEYİ TEMELDEN KURAN ALMAN VE ALMAN YAHUDİ ASILLI BİLİM ADAMLARI -I

 

MEHMET BİLDİRİCİ

 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk "Hayatta En Hakiki Mürşit (yol gösteren) ilimdir (science) demiş ve bilimi en öne almıştır. Medreselerin bu işlevi yerine getiremeyeceğini anlamış, Üniversite kurulmasını önemsemiştir. 1933 yılında Türkiye'de sadece bir üniversite vardır. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Ancak yeterli bilim adamları yoktur.

Bu tarihlerde Almanya'da insanlık düşmanı ırkçı Naziler iktidara gelmiş, Almanya'da Yahudi olanları biilm adamları da olsa yok etmeye başlamıştır. Türkiye o yıllarda Almanya'da bulunan bu bilim adamlarını Türkiye'ye davet etmiştir. Bu bilim adamlarını başka ülkeler Nazilerden çekinerek onları ülkelerine çağırmaya cesaret edememiştir. Bundan faydalanan ülkeler Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleridir. Almanya'yı terk eden Alman Yahudi Bilim Adamı Phlipp Schwarz İsviçre'de bir dernek kurmuş bu dernekle zamanın Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip arasında 06.07.1933 tarihinde bir anlaşma imzalanmıştır.  Bir anlaşma ile bu bilim adamları Türkiye'ye gelmiş her dal ve disiplinde bilimin temellerini artmıştır. Yapılan anlaşma göre bilim adamları tam gün çalışacak, farklı maaş alacaklar, üç yıl içinde Türkçe öğrenip derslerini Türkçe vereceklerdir.

Atatürk'ün bu konuda kararlı kişiliği ve bilime katkısı unutulmazdır. Nitekim bilim adamları geldiğinde her branşın ve disiplinin tamamen yetersiz olduğu anlaşılmış ve onların temelleri atılmıştır.

Bu olay dünya çapındadır Türk tarihinde bir benzeri yoktur. Osmanlıya dönüş heveslilerinin bunları iyi incelemesi yerinde olur tabii ki anlamak isterlerse veya anlayabilirlerse

Bu bilim adamlarının sayısı 30 civarındadır. Seri yazılarım da bunların kısa Biyografileri ve hangi bilim dalında hizmet başlattıkları kısaca özetlenecektir.

HANS REICHENBACH ( Hamburg 1891-Amerika 1953)

Yahudi kökenli, Bilim felsefesi (Philosopy of Science) konusunda uluslararası üne sahip, İstanbul Üniversitesi'nde 1933-1938 yılları arası görev yapmış. Amerika'ya göç etmiş orada ölmüştür. Pek çok eseri vardır.

WALTER KRANZ (1884-Almanya 1960)

Alman asıllı eşi Yahudi idi. Klasik diller olan Yunanca ve Latince dilleri uzmanıydı. Bu dilleri Türkiye'ye taşıdı bu dillerdeki eserlerin çevirisinde yararlı oldu. 1943-1950 yılları arası hizmet etti ve emeklilikten sonra Almanya'ya döndü ve orada öldü.

ERNST VON ASTER (1880- İsveç 1948)

Türkiye'de Felsefe dersini başlattı. 1936-1948 yılları arasında görev yaptı, izinli olarak gittiği İsveç'te öldü. Felsefe konusun pek çok eseri vardır.

ALBERT ECKSTEIN (1891-Almanya 1950)

Çocuk Hastalıkları Uzmanı, 1935 yılında Türkiye'ye geldi. Bakanlık önce iki yıl tüm Anadolu Çocuk hastalıkları yönünden inceleme yaptırdı. Bu şimdiye kadar yapılan en önemli çalışma ve tespitti. Gerçekten dürüst ve çalışkanlığı ile tanınan bir kişi. 1937-1950 arasında çok hizmetleri oldu, 1950 yılında Almanya'ya döndü ve orada hayatını kaybetti.

Bu arada Refik Saydam'ın (1881-1942) sağlık konularında olağan üstü çabaları vardır, nadir siyaset adamlarından biridir. Onun hizmetleri asla unutulmamalıdır.

EDUARD ZUCKMAYER (1890-Ankara 1972)

Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Müzik Bölümünün kurulmasını ve Klasik batı müziğinin gelişmesini sağladı. 1936-1972 arasında Ankara'da görev yaptı.

Ankara'da 1972 yılında hayatını kaybetti, CEBECİ Mezarlığında toprağa verildi.

CLEMENS HOLZMEISTER (Avusturya 1886-Avusturya 1983)

Nazilerin Avusturya'yı işgali üzerine ülkesini terk etti. 1938-1954 yılları arası Türkiye'de kaldı. Tanınmış Mimar. Türkiye Büyük Millet Meclisi onun eseridir. Türkiye'de ayrıca pek yapının proje mimarıdır.

1940'lı yıllarda İstanbul Yüksek Mühendislik Okulu (İTÜ) Mimarlık bölümünde ders vermiştir.

CARL EBERT (Berlin 1887- Amerika 1980)

Berlin'de doğdu,  Dünya çapında Müzik adamı. Almanya'da Nazilerin iktidar olması ile 1933 yılında işine son verildi. Müzik adamı olarak Arjantin ve İngiltere'de bulundu. 1936 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasını kurmak için Türkiye'ye davet edildi. 1940-1949 yılları arasında Türkiye'de kaldı. Amerika'ya yerleşti, orada öldü.

PAUL HINDEMITH (Almanya 1895- Almanya 1963)

Dünya çapında tanınmış müzik adamı. Eşi Yahudi olduğundan 1938 yılında İsviçre'ye sığındı. 1935 yılında Ankara'ya davet edildi. Konservatuarın, Tiyatro ve Balenin gelişimi sağlandı.

Daha geniş bilgiler Ahmet Özgür Türen'in Destek yayınlarında olan kitabı "Atatürk'ün Ülkesine Sığınanlar" da bulunmaktadır.

(Devamı var)

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI