STEPHANUS BYZANTIUM (6 YÜZYIL) & IDYMA ve ULA

STEPHANUS BYZANTIUM (6 YÜZYIL) & IDYMA ve ULA

 

MEHMET BİLDİRİCİ

 

Uzun yıllar İdyma ve tarihini inceledim. Bu konuda sergiler açtım, derlemelerimi Web sitemde yayınladım.

Bilindiği gibi antik Idyma bir nehir üzerindedir. Tarihte ilk defa Stephanus Byzantium bunu ETHICA adlı eserinde Idimos nehri üzerinde Karia kenti olarak yazmıştır. Bu Idymos nehri bugün KADIN AZMAĞI'DIR. Bu Grekçe metin aynen aşağıdadır.

Iduma, poliV KariaV, ou kai IdumoV potamoV, to eqnikon IdumeuV kai IdumioV legetai kai Idumh h        poliV. Grammer kurallına göre şöyle de belirtilir.

Hdumh poliV KariaV. to eqnikon HdumaioV.

(Robert L. Etudes Anatoliennes s.472-1

Ancak önceki araştırmalarda kim olduğu konusunda bilgilere ulaşamamıştım. Stephanus Konstantinopolis'te (İstanbul) 6 yüzyılda yaşamıştır. Grammatikos'tur, bu bir çeşit kâtipliktir. İmparator Jüstünien (527-565) döneminde yaşadığı kabul edilmektedir.

Tek eseri Ethica'dır, Bu eserinde antik çağa ait Mitolojik, Coğrafi ve Dini bilgiler yer alır. Kitabın bazı bölümleri bu güne gelebilmiştir. Ethica bir çeşit Coğrafya Sözlüğüdür.

Stephanos antik yazarların kitaplarını okumuş onlardan alıntılar yapmıştır. Kitabın modern zamanlarda 1502 yılında Venedik'te yayını yapılmıştır.

IDYMA M.Ö 452-440 yılları arası Atina öncülüğü kurulan DELOS DENİZ BİRLİĞİNE (Delian League) katılmıştır.. Katılım payı 114 Drahmi

Bugün İdyma Akyaka ve Gökova olarak Muğla Ula ilçesinin mahalleleridir.

OULA (ULA) da bir Karia yerleşimi olarak Delos Birliği'ne katılmış 17 Drahme katılım payı ödemiştir. Hiçbir antik yazarın eserinde söz edilmez.

Yeri bugünkü Ula olabileceği gibi Muğla Marmaris modern yolunun batısında bir yerde bugün sözde Thera antik kenti kabul edilen yerleşim olabilir. Benim görüşüm, bunu ileri araştırmalar ortaya çıkaracaktır.

Ula merkez ilçede eski kalıntılar bulunmaktadır. Ula hakkında bu değerli bilgi aynen alınmıştır.

Ula or Oula was a town of ancient Caria. Its name does not appear in ancient writers, but is inferred from ancient inscriptions.[1] Oula appears in the Athenian tribute lists and paid an annual tribute of 17 drachmae, 1 obol.[2]

Its site is tentatively identified with Ula ilçe (district) of Muğla Province in Asiatic Turkey.[1][3]

Gökova (Kozlukuyu) tekrar yerleşimi ile Mehmet Bildirici'in Devrim yazıları

22.11.2019--  09.12.2019--   20.12.2019

15.09.2020--     18.09.2020  vardır

Ula konusunda Delos Deniz Birliğine girdiğini fark eden Muğla Tarihi yazarı Zekai Eroğlu olup daha sonra benim saygılarımla

YAZARIN DİĞER YAZILARI