YEREL YÖNETİMLER SEÇİMİNE GİDERKEN ADAY HAREKETLİLİĞİ

Prof. Dr. Kemal KOCABAŞ

            Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimler için seçime gidecek. Tüm siyasi partiler yoğun bir şekilde adaylarını netleştirme arayışları içindeler.  Kamuda çalışan ve aday olmayı düşünenler de  görevlerinden 1 Aralık 2023 tarihinde istifalarını verdiler. CHP'de adayların daha "önseçim veya eğilim yoklaması" gibi demokratik yöntemlerle belirleneceğine yönelik açıklamalarından ülke çapında çok sayıda nitelikli genç adayın aday adayı olduğunu görmekteyiz.  Bu adayları ve projelerini zaman zaman yazılarımda okurlara tanıtacağım. Bu durum CHP'deki yönetim değişikliğinin yarattığı olumlu sinerjinin sonucu olduğu çok açık. Yerel yönetimler, günümüz Türkiye'sinde TBMM'nin işlevsizleştirilmesi nedeniyle  demokratik kültürün en yoğun yaşandığı kurumlar olmuşlardır. O neden bu seçimler  çok önemli hale gelmiştir. Bir eğitimci olarak önümüzdeki dönemde yerel yönetimlerde görev alacak arkadaşlarımıza yönelik önerilerimi bu yazıyla ifade etmek istedim.

 

YEREL YÖNETİMLERDEKİ EĞİTİM VE KÜLTÜR ÇALIŞMALARINA ÖNERİLER

                Önümüzdeki dönemlerde yerel yönetimlerdeki dostlarımızın  eğitimde adalet    vizyonuyla "eğitim hakkından" yararlanamayan kitlelere yönelik  "pozitif ayrımcı" projeler üretmesine, kitlesel sanat etkinliklerine imza atmasına, insanın özgürleşmesi ve toplumsallaşması süreçlerine  katkı yapacak projeler bekliyoruz. Yerel yönetimler sanatın, kültürün, beceri kurslarının merkezi olmalıdır. Tüm yerel yönetimlerde  "halk evlerinden" esinlenen "Aydınlanma Okulu"  projesi tartışılmalıdır. Eğitimin tümüyle dibe vurduğu 2023 koşullarında çocuklarımızın okullarda artık alamadığı aydınlanma kültürünü buralardan edinmesinin  önü açılmalıdır. Büyük kentlere göç etmiş, kent kültüründen ve eğitim kültür olanaklarından yeterince yararlanamayan kitleler, kent yoksulları  için özellikle çok amaçlı eğitim-kültür merkezleri ülke çapında yaygınlaştırılabilir.  Bu merkezlerde bilgisayar olanakları, kütüphane, kreş, teknik beceri işlikleri, müzik-resim atölyeleri, spor olanakları, sinema salonları olmalıdır. Bu çok amaçlı eğitim-kültür merkezlerinde atanamayan öğretmenler, hizmet karşılığı bursla üniversite öğrencileri  istihdam edilerek özel kurs, ders alamayan kent yoksullarının çocuklarına eğitim anlamında etüt saatleri yaratılarak okul derslerine ve geçiş sınavlarına yönelik destek verilebilir. Yerel yönetimde  sosyal belediyecilik adına   "kadınlara, gençlere, engellilere, yetişkinlere"  yönelik projeler günümüzde büyük öneme sahiptir. Kadınlara beceri eğitimi verilerek  ürettikleriyle ayakta kalmaları  sağlanabilir.

            Türkiye son 22 yılda eğitim alanında büyük bir yıkım yaşamaktadır. Kamusal eğitimin tüm alanlarda niteliğini kaybetmesi, dinselleştirilmesi ve piyasalaştırılması nedeniyle özel okul sayısı artmakta ve varsıl aileler  de çocuklarının eğitimini yurtdışında aramaktadır.  Orta ve alt gelir grubundaki ailelerin çocukları sınav sistemleri zorlanarak  imam hatip okullarına yöneltilmektedir.   Tüm bu koşullar  eğitim ve kültürel çalışmaların  yoğun bir şekilde yerel yönetimlerin  yeni çalışma alanı olarak devreye girmesine neden olmakta ve yeni bir sosyal belediyecilik anlayışının hayata geçmesini zorunlu kılmaktadır.  Yerel yönetimler artık elektrik, su, yol çalışmaları dışında sistematik olarak  eğitimi gündemlerine, çalışma alanlarına  almak durumundalar. Yerel yönetimler eğitim kurumu olan okulların her tür tamirat, onarım ve olanakların iyileştirilmesi çalışmalarına katkı vermelidir.  Yerel yönetimlerin okul ve eğitim projeleriyle  aileler ile doğrudan teması sağlanmalı ve kentte eğitim olanağı bulamadığı için hiçbir öğrenci okul dışında kalmamalıdır. Okullarımızda yeterince verilmeyen "çevre, su, yaşam  hakkı, tarımsal üretim, kooperatifçilik, deprem, küresel iklim krizi"  konularında  yerel yönetimler sergilerle, konserlerle, söyleşilerle uygulamalı farkındalıkları arttırabilir. Yerel yönetimler, yurttaşların ve öğrencilerin  kitaplara ulaşmaları için yeni kütüphane ve müzelerin kuruluş süreçlerine imza atabilirler. Yerel yönetimler,  çalışmalarında  güzel sanatlar öne çıkarılmalıdır. Okullarımızda artık müzik, resim gibi yaratıcılığı öne çıkaran derslerin yeterince verilmediği çok açıktır. Yerel yönetimler öğrencilere yönelik resim, şiir yarışmaları düzenleyebilir. Yine öğrencilere yönelik müzik, drama, tiyatro kursları açabilir.   Sanatın yaratıcılığından yararlanarak  çocuk ve gençlere yönelik  büyük korolar, müzik grupları oluşturularak onlara bir grup içinde veya bireysel olarak ifade etme olanağı verilmeli, yeteneği ile öne çıkan çocuklar desteklenerek eğitimleri sürdürülmelidir. Benzer çalışma tüm sanat dallarında yapılmalıdır. Öğrencilerin bilimsel dünya görüşünü içselleştirmeleri için söyleşi, müze, laboratuvar, bilim merkezleri vb. çalışmalar üretmek ve  beceri kurslarının içeriğine biyoteknoloji, nanoteknoloji, tasarım, kodlama, otomasyon, sanal gerçeklik ve benzeri güncel bilimsel konuların yer alması

            Son yıllarda ülkemizde özellikle kadınlara yönelik şiddete karşı kadın sığınma evleri, kreşler, yaşlı bakım merkezleri  geliştirilerek çoğaltılmalı ve buralarda kalanlara  yönelik her tür destek verilmelidir. Yerel yönetimlerde enstitülerde olduğu gibi yönetime katılma, süreçlerin değerlendirildiği eleştiri-özeleştiri kültürü gelenek haline getirilmelidir.  Yerel yönetimlerde son günlerde çokça tartışılan  yakınlarına yönelik kayırmacılık olarak tanımlanan  Nepotizm asla yer almamalıdır. Liyakat esas olmalıdır.

 

ARGUVAN'IN BİR KÖYÜNDEN KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLIĞINA  HASAN KARAMAN

            Hasan Karaman, parasız yatılı okullarda orta öğrenimini tamamlayan   çalışkan, üretken, eğitimci bir Cumhuriyet çocuğu. Sevgili Hasan, 2019 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesinde "Eğitim Müdürü" olarak çalışırken istifa etti ve Kadıköy Belediye Başkanlığına aday oldu. Kendisi ile dostluğumuz  editörlüğünü yaptığım Sayın Ekrem İmamoğlu'nun desteği ve dostum Sayın Cengiz Karabekir'in katkılarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yayınladığı "Köy Enstitüleri"  kitabında  bölüm yazarı olarak yer almasıyla başladı. Hasan Karaman ile  daha sonra 17 Nisan 2022 tarihinde Haliç Kongre Merkezinde Sayın İmamoğlu'nun katıldığı  Köy Enstitülerinin 82. Kuruluş-kutlama etkinliği organizasyonda beraber olduk. Daha sonra Ocak 2023'te İzmir'de yaptığımız "Köy Enstitüleri ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda katılarak bize İstanbul deneyimlerini aktardı. Her İstanbul'a gidişimde arkadaşım Gazi Duvarcı ile birlikte "ne olacak bu memleketin hali" söyleşilerini yaptığımız bir dostum.  1972 yılında Malatya doğumlu Hasan Karaman, orta öğrenimini Pütürge devlet parasız yatılı bölge okulu, Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini  ise Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Öğretmenliği bölümünde tamamlar.  1996 yılında öğretmen olarak göreve başlayan Karaman 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisansını tamamlayarak 2023'te Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği Doktora öğrencisi olarak doktora eğitimine devam etmektedir.

            Sevgili kardeşim, arkadaşım eğitimci Hasan Karaman bana ilettiği aday adaylığı dosyasında Kadıköy'de yapacağı projeleri sekiz başlıkta toplamış:  "Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, Kadıköy Mesleki Eğitim  Merkezi,  Nitelikli Eğitim ve Genç İstihdamının  Desteklenmesi, Kadıköy Psikolojik Sağlık ve Eğitim  Merkezi,  7/24 Hizmet Esaslı Hayvan Hastanesi,  Hamdi Bey Kültür, Sanat ve Konuk Evi,  Engelli Merkezleri ve Evde Bakım Hizmetleri,  Lise ve Üniversite Sınavına Hazırlık Eğitimleri, Depreme Karşı Yerinde ve Yerelde Kentsel Dönüşüm". Görüldüğü gibi tüm bu başlıklar sosyal demokrat bir yerel yöneticinin insan, sanat, demokrasi merkezli çalışmalarını işaret etmektedir. Karaman  tanıtım broşüründe Kadıköylü yurttaşları  "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında;  Yeni Dönem, Yeni Vizyon: Kültürün ve Yaşamın kalbi Kadıköy"  ifadesiyle selamlıyor.

            İyi yetişmiş, nitelikli, heyecanlı, ilerici tüm genç başkan adaylarına ve Kadıköy için yola çıkan, toplumcu belediyecilik adına özgün çalışmalara imza atacağına inandığım  Sevgili Hasan Karaman kardeşime Arguvan türküleriyle selamlıyorum, başarılar diliyorum.

YAZARIN DİĞER YAZILARI