Hakikatçi Alevilik Hukuku, Ozanlar Antolojisi

 

Ali Haydar Ülger, basımı Ankara Ürün Yayınlarından Aralık 2021'de çıkan kitabını, Menteşe Belediyesi tarafından yapılan festivalinin ilk günü yapılan yerel yazarlar sergisinde kitabı imzalayıp vermişti, bize.

Ali Haydar Ülger' in daha önce yazılmış 6 kitabı vardı.

Hem araştırıyor, öğrendiklerini de kitaplaştırıyor. Hakikatçi Alevilik Hukuku, Ozanlar Antolojisi kitabı 622 sayfa. Kitap 7 bölümden oluşuyor.

Halk ozanları ve aşıkları içine alan bu kitapta hem ozanların hayat hikayeleri de var. Yazar tanıdığı ozanlarla beraber olduğu anları da kitabına almış ve onlarla yaşadıklarını almış kitabına.

Bu kitabı çıkarmak için çok zaman ve emek harcamış olmalı, Ali Haydar Ülger Hocam.

Eline, koluna sağlık Ali Haydar Hocam.

Şimdi kitabın arka sayfasına bakalım neler yazmış, ona bakalım.

" Hakikatçi Alevilik, inançta onunla bağdaşmayan uygulama farklılıklarını, yerleştirilmeye çalışılan dinsel öğe ve ritüelleri, aklın almadığı davranış ve kurallara karşı gelişen bir öğreti olup, düşünce olarak yüzyıllardır var olmasına karşın, gelişme ve yayılma sürecini ancak 19.yüzyılda tamamlayan, Aleviliğin aydınlık yüzünün yansımasıdır. Bu bağlamda: Geleneksel Aleviliğin kimi metafizik ve İslami etkilenmelerle akıl dışı kurgusal inanç değerlerini ret ettiği gibi, doğa gerçeklerini ve bilimi esas (referans) alarak, felsefi yaklaşımlarla yaşamda karşılığı olan düşünsel bir zemine oturtmaya çalışır. Tarihsel gelişme seyrine bakıldığında ise Aleviliğin toplumcu yanını ve tabulardan arınmış bu yorumunun, çıkış ve kaynak alanı her be kadar Dersim gösterilse de, gelişme ve yayılma ortamını İç Toroslar-Binboğalar bölgesinde tamamlayan bir öğreti/bir inanç/bir felsefi düşüncedir.

İnsanı, inancın merkezine oturtan bu düşünce: din,dil, ırk, renk, yaşam biçimi ayırımı yapmaksızın tüm insanları kardeş gören, adalet ve eşitliğe dayanan: yönetenin ve inanç otoritelerinin, dedegan inanç temsilcilerinin ötelendiği, toplum dışı bırakıldığı, özel mülkiyetin sınırlandırıldığı, emeğin en büyük değer olarak görüldüğü, hatta toplumsal iş bölümünün uygulanılmaya çalışıldığı bir yönetim şeklini savunması ve ileri sürülen felsefi düşüncenin temel ilkelerini kapsayan değerler bütünü olarak ifade etmek, sanırım "Hakikatci Alevilik " için yerinde bir tanımlama olur. Bir diğer yorumla irdelemek gerekirse Hakikatçilik: dinsel kuram ve kavramlarla şekillenmeyen, "Hakk" bildikleri Tanrı ile sorunsuz ve barışık, Hakk'in insanda olduğunu inanan, geniş düşünsel bir yapılanma olup bahsedildiği gibi temel ögesi insan olan, "eşitlik-üretim-emek" temeline dayalı insan odaklı bir düşüncedir. Şunu net olarak söylemek gerekirse, toplumcu yaşam biçiminin farklı bir yansımasıdır."

Ali Haydar Ülger Hocam, eline sağlık .

Çok ayrıntılı, iyi bir çalışma olmuş, yüreğine sağlık, Hocam. Alevilik hakkında geniş bir çalışma olmuş. Meraklı okuyucuların ilgisini çekebilecek bir kitap.

YAZARIN DİĞER YAZILARI