EY DÜNYA İNSANLARI HEPİNİZ TÜRKSÜNÜZ

MUTLU KÖŞE                                                                                                 TURGAY MUTLU

                                         

               Bir kitap okudum ve hayata bakış açım değişti. Bodrum'dan sevgili sanatçı arkadaşımız Nevin Özpolat, sosyal medyada yazar Gene D. Matlock'un  'Hepiniz Türksünüz' adlı kitabından ve yazarın kendisiyle yapılan söyleşiden alıntılar yaparak Filistin- İsrail savaşını değinen yazısını okuyunca kitabı merak ettim ve satın alarak keyifle okudum. Amerikalı yazar Gene D. Matlock meğer bizim ülkemize gelerek sevgili Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, yazar Haluk Tarcan, yazar Kemal Menemencioğlu ve ünlü tarihçimiz Kazım Mirşan ile birlikte görüşerek çalışmalar yapmış, yeni bulgu ve belgeler ışığında bilgi alışverişinde bulunmuş. Gerçekten de kitabı okudukça, Türklerin tarihi hakkında yeni bilgiler edindikçe hayata bakış açım değişti. Yazar Gene D. Matlock, kitabında da yer verdiği ilginç iddialarıyla 'Tüm dünyanın kökeninin aslında Türkler olduğu' tezini yeniden alevlendiriyor.

                Amerikan vatandaşı olan Gene D. Matlock 1928 yılında Kansas'ta doğdu. Tarihe, Amerikan yerlileri, Uzak Doğu Kaynaklara merakı erken yaşta başladı. Araştırmaları sonucunda birçok kitap ve makale yazdı. Bu makalelerin bazılarını 'hermetics.org sitesinden bulabilirsiniz. Yazar, İstanbul ve Bodrum'a gelerek birkaç konferans vererek kitabını tanıtmıştır. Ünlü Türkolog yazar Kazım Mirşan'ın Bodrum'daki evinde misafir olarak konaklamıştır. Yazarın bu tarihi kitabını mutlaka okuyunuz.

           Kitaptan bazı örnek başlıklar vereyim:

Tarih yeniden mi yazılacak?

Kadim Türkler tüm insanların ataları mı?

Onlar bin yaşına kadar yaşayarak, uzun yaşamın sırlarını öğrenmişler miydi?

12 bin yıl önce Kuzey Sibirya'da gelişmiş bir uygarlık ani bir kutup kaymasıyla buzlara gömüldü mü?

Tüm dinler onların Tengri dininden mi türedi?

Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed ve Buda Türk müydü?

''Işık doğudan gelir'' ne anlama geliyor?

Türkler gelecekte insanoğlunun kurtuluşunda nasıl bir rol üstlenebilirler?

             Amerika'da doğan ve daha sonra Meksika'ya yerleşen araştırmacı yazar, eşinin ani ölümünden sonra ruhunun hep yanında olduğuna ve destek verdiğine inanarak insanlığın ve dünyanın daha iyiye gitmesi için ne yapması gerektiği konusunda araştırmalar yapmaya başlıyor. Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'yı kapsayan geniş bir araştırmada özellikle, Vedalar, Tevrat, İncil ve Kuran gibi kutsal kitaplarda verilen insan kökenlerini ve sembolleri araştırarak işe başlıyor ve çok ilginç bir şekilde araştırmaları onu Türklerin ayak izlerine götürüyor. İlk insanların Türklerle başlayıp daha sonra dünyaya dağıldığını ve ilk konuşulan dilin Türkçe olduğunu, bilimin, felsefe ve dinin yine Türklerden başladığını söylüyor. İnsanların güneşsel enerjiyle nasıl eşgüdümlü yaşaması gerektiğini anlatıyor. Şu an insanlığın içinde bulunduğu huzursuzluğun çözümünü ancak Orta Asya ve Türklerin getirebileceğini daha iyi bir dünya için gerekli açılımları ancak onların yapabileceğini iddia ediyor ve şayet bu olmazsa dünyanın asla huzur bulamayacağını söylüyor. Ayrıca yazar Türklere bir gönderme yapıyor. Nasıl oluyor da doğuştan şair ve filozof olan Türk kültürünü dünyaya yayan Erke Han'ı bilmiyorlar?

        

YAZARIN DİĞER YAZILARI