ULUS OLMANIN TEMEL KOŞULLARI

ULUS OLMANIN TEMEL KOŞULLARI

                 Ulus olarak var olmanın temeli bağımsız olmaktır. Ulusal bağımsızlığımız bize kimse tarafından bağışlanmamıştır. Türk ulusu, Atatürk'ün önderliğinde tüm dünyaya örnek olan kurtuluş savaşını büyük fedakârlıklarla kazanmıştır. Bizi öz yurdumuzda boğmak, yok etmek isteyen, "Onları geldikleri bozkıra süreceğiz," diyen emperyalizme karşı kazanılmıştır bu savaş. Ulusumuz bu uğurda çok kan, çok gözyaşı dökmüştür.

              Büyük bedeller ödeyerek Osmanlı devletinin enkazı üzerinde kurduğumuz yeni devlet, hepimiz için çok değerlidir. İnanılmaz güçlüklerin üstesinden gelebileceğimizi Mustafa Kemal'le gördük, onunla inandık. Kuruluş döneminin önemli kazanımlarının yıl dönümlerini bayramlaştırarak yıllardır coşkuyla kutluyoruz. Kurtuluşumuzun ve uluslumuzun birliğinin, başarma gücünün simgesi Mustafa Kemal'dir.

              Emperyalist güçler, bir ulusu çökertmek, tarih sahnesinden silmek için, birleştirici unsurları hedef alırlar. Eğer ulus, birliğini koruyorsa, özgüveni varsa, karanlık emellerini gerçekleştiremezler.

Son yıllarda Türkiye düşmanları K. Atatürk'ü hedef seçmişlerdir. Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendiremedikleri için "Bütün sorun Kemalizm'dir." değerlendirmesinde bulunuyorlar. Onun saygınlığına zarar verebilirlerse, onu Türk halkının gözünde küçük düşürebilirlerse işlerinin daha kolay olacağını düşünmektedirler.

             Önce, Türkiye'ye "Ilımlı İslam Devleti" yaftası yapıştırmak istediler, bu nitelendirme ve yönlendirme istekleri taraftar bulamadı. Gördüler ki, laik devlet ilkesinin ulusal barışın temeli olduğu halkımızca anlaşılmıştır.

             Sonra çağımızda katı doktrinlere yer olmadığı savıyla suyu bulandırmaya çalıştılar. İnandırıcı olamadılar. Çünkü Kemalizm, hiçbir zaman bir doğma olmamıştır. Kemalizm; akılcılık ve bilimselliktir. Ona göre; "Dünyada her şey için  medeniyet için  hayat için  muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir  cehalettir, doğru yoldan sapmaktır."

             Okullardan ve resmi dairelerden Atatürk fotoğraflarının kaldırılması konusunun dillendirilmesi, "Ulusal And"ı anlamsızlaştıran yorumlar, Ulusal bayramlarımızın çeşitli bahanelerle kapalı salonlara hapsetme, alan ve kapsamının daraltılma istemleri, tüm bu girişimler; Türk ulusunun özgüvenini, ulusal birliğini yok etme hedeflerinin bir parçasıdır.

                 Mustafa Kemal, yurdu kurtarma savaşımı sırasında, büyük kahramanlıklar yanında; emperyalistlerin oyunlarını, içerideki ihanetleri gün be gün yaşamıştır. Ekim 1927'de İkinci Büyük Kurultay'da, altı gün süren "BÜYÜK NUTUK"la kurtuluş savaşımızı belgeleriyle anlatmıştır.

              Anlatısının sonunda "Gençliğe Hitabesi" ile elde edilen bağımsızlık ve cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. Gelecekte de cumhuriyetimizin tehlikelerle karşı karşıya kalabileceğine, bu tehlikenin yurt dışından gelebileceği gibi, yurt içinden de kaynaklanabileceğine dikkat çekmiştir.

                Cumhuriyete karşı saldırılar konusunda gençlerimizi uyaran, onlara gelecekteki tehlikenin neler olabileceğini işaret eden "GENÇLİĞE HİTABE" yi okullardaki seçkin köşesinden indirmeyi, Atatürk sevgisini gençlerin gönüllerinden silip atmayı, kimse aklından geçirmemelidir.

TURGUT DERELİ

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI