CUMHURİYETİN İLANI ÖNERGE VEREN 16 MİLLETVEKİLİ VE KISA ÖZ GEÇMİŞLERİ- II.

CUMHURİYETİN İLANI İÇİN ÖNERGE VEREN 16 MİLLETVEKİLİ'NDEN BİRİ DE MUĞLA MEBUSU YUNUS NADİ BEY'DİR (ABALIOĞLU). CUMHURİYETİN İLANI ÖNERGE VEREN 16 MİLLETVEKİLİ VE KISA ÖZ GEÇMİŞLERİ- II.

9 - İSTANBUL MEBUSU ALİ RIZA BEBEK

1881de Sinop'ta doğmuştur. Babası İbrahim Bey'dir. Harp Okulu'nu bitirdi. Ordunun çeşitli kademelerinde görev aldı. Binbaşı rütbesinde emekliye ayrıldı. Levazamat-ı Umumiye Sevkıyat Şubesi Müdürü, Tekalif-i Harbiye Encümeni Memurluğunda ve çeşitli teftiş kurullarında görev yaptı. TBMM'de 1. ve 2. dönem İstanbul, 3. dönem Cebeli Bereket (Adana - Osmaniye) mebus olarak bulundu. 1935 yılında vefat etti.

10 - AYDIN MEBUSU MAZHAR GERMEN

1877 yılında Aydın'da doğdu. Aynı şehir eşrafından Hacı Mehmet Efendi'nin oğludur. Liseyi İzmir'de bitirdi. İstanbul'a giderek Tıbbiye'den mezun oldu. Balkan Savaşı'nda ve I. Dünya Savaşında görev aldı. 1917 yılına kadar çeşitli cephelerde bulundu. 1919 yılında İzmir'in düşman kuvvetleri tarafından işgali üzerine Aydın'a döndü. Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetinin kurucuları arasına katıldı. 1920 yılında TBMM'nin ilk dönem toplantısına Aydın mebusu olarak girdi. Fethi Okyar tarafından kurulan hükümete Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye vekili olarak katıldı. TBMM'nin 6. döneminde ve 7. dönemin ilk iki toplantı yılında Meclis Başkan vekilliği görevinde bulundu. 1967 yılında vefat etti.

11 - ERZURUM MEBUSU RAİF DİNÇ

1874 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Babası Mehmet Nuri Bey'dir. Arapça ve Farsça öğrenen Raif Dinç Mektebi Nüvab'tan mezun oldu. Bitlis Vilâyeti Merkez Kadılığında bulundu. Osmanlı Mebuslar meclisinde Erzurum Mebusu ve Temsil Heyeti Azası oldu.. TBMM. 2. dönemden 4. döneme kadar Erzurum. 5. dönemde Zonguldak, 6. dönemde de Erzurum mebusu olarak bulundu. 1949 yılında vefat etti.

12 - BURSA MEBUSU REFET BELE

1888 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Servet Bey'dir. 1899 yılında Harp Okulu ve 1912'de Harp Akademisi mezunu oldu. Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı süresince çeşitli görevlerde ve komutanlıklarda bulundu. 13 Temmuz 1919'da görevinden istifa etti. Mustafa Kemal Paşa'nın yanında Kurtuluş Savaşı hazırlıklarına katıldı. İzmir mebusu olarak TBMM üyeleri arasına katıldı. 6 Eylül 1920'de İçişleri Bakanı oldu. Yaklaşık bir yıl Batı Cephesi Güney kesimi Komutanı olarak hizmet etti. 30 Haziran 1921'de Dahiliye Vekilliği'ne atandı. 5 Ağustos 1921'de ek görev olarak Müdafaa-ı Millîye Vekilliği yaptı. TBMM'nin 2. dönemine İstanbul mebusu olarak katıldı. 1926'da mebusluktan istifa etti. 9 Ekim 1922'de Doğu Trakya'yı teslim almak ve aynı zamanda TBMM Hükümetinin İstanbul temsilciliği görevinde bulundu. sıfatıyla 5. dönemden 8. döneme kadar TBMM'de İstanbul Mebusu olarak hizmet etti. 1963 yılında vefat etti.

13 - NİĞDE MEBUSU EBUBEKİR HAZIM TEPEYRAN

1864 yılında Niğde'de doğdu. Bekirzade Hasan Efendinin oğludur. Özel öğrenim gördü. Meşrutiyetten önce ve sonra çeşitli valiliklerde, İstanbul Şehreminliğinde bulundu, İstanbul hükümetinde Dahiliye Nazırlığına getirildi. 1920 yılında Bursa valisi iken Millî hareketlere gösterdiği yardımdan dolayı İstanbul'da Kürt Mustafa Divanı Harbi'nde idama mahkum edildi. Sultanahmet cezaevinde yattı. Cezası sonradan küreğe çevrildi. Ebubekir Hazım Tepeyran Millî Hükümetin kuruluşundan sonra tekrar valiliklerde bulundu. Trabzon Valisi iken TBMM'ne 2. dönem Niğde mebusu seçildi. 1928 ile 1939 yılları arasında çeşitli valiliklerde bulunan Tepeyran 6. ve 7. dönemlerde tekrar Niğde mebusu olarak TBMM'ne katıldı. 1947 yılında vefat etti.

14 - KIRŞEHİR MEBUSU ALİ RIZA

1871 yılında Avanos'ta doğdu. Benlizade Mehmet Efendi'nin oğludur. Hukuk tahsili yaptı. Osmanlı Mebuslar meclisinde 1. dönemden 4. dönemine kadar çalışmalarına katıldı. İzmir İstinaf Mahkemesi Reisliği yaptı. Kırşehir mebusu seçilerek TBMM'nin 2. Dönem çalışmalarına katıldı. 1926 günü vefat etti.

15 - BOLU MEBUSU CEVAT ABBAS GÜRER

1887 yılında Niş'te doğdu. Ahmet Abbas beyin oğludur. Harbiye'den mezun olduktan sonra orduda çeşitli görevler yaptı. Erzurum Müstahkem Mevki komutanlığında bulundu. Mustafa Kemal Paşa'nın emir subaylığını yaptı. Yüzbaşı iken emekliye ayrıldı. Osmanlı Mebuslar meclisine Bolu Mebusu olarak girdi. TBMM'de 1. dönemden 5. döneme Bolu mebusu sıfatıyla bulundu. 1943 yılında vefat etmiştir. Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından biriydi.

16 - BİGA MEBUSU MEHMET DİNÇ

1873 yılında Ezine'de dünyaya geldi. Babası Ali Ağa'dır. Rüştiye'den mezun oldu. Farsça öğrenen Mehmet Dinç ziraat ve ticaretle uğraştı. TBMM'nin 1. ve 2. dönemlerine Biga, 3. dönemine de Çanakkale mebusu olarak katıldı. Meclis Kavanini Maliye, İktisat ve Defteri Hakanî encümenlerinde görev aldı. 1952 yılında vefat etti.

 

Kaynak: TBMM, Zabıt Ceridesi, Devre II, Cilt.3 29 Ekim 1923

YAZARIN DİĞER YAZILARI