EMEKLİLER TÜRKİYE MECLİSİ-5-

 

"DOĞRUDAN DEMOKRASİ ÜZERİNE

       (YENİ BİR PATİKA AÇMAK)

GENEL BAKIŞ"

 

Dünden devam.

 

"DOĞRUDAN DEMOKRASİ

     21. YÜZYILIN DEMOKRASİSİDİR.

 

Alışkanlıklarımızdan, bizlere öğretilen eski ve yanlış fikirlerden vazgeçmenin ne kadar zor olduğunun farkındayız; ancak nesneleşmiş bireyin yerine özne birey olmanın onurunun da her şeyden daha kıymetli olduğunun bilincindeyiz. Bilim ve teknolojinin devasa boyutlara ulaştığı günümüz insanı adına neden sadece 3-5 kişi karar versin? Neden sadece 3-5 kişi milyonlarca insanı yönetsin? Neden %1, büyük çoğunluğu yani %99'u yönetsin? Neden bize sorulmadan verilen kararlara uymak zorunda kalalım? Ve neden birileri doğuştan şanslı olup, neden büyük çoğunluk doğduğu andan itibaren yaşam mücadelesiyle boğuşsun? Neden bize ait olan dünyada başkalarının koyduğu kurallarla oyunlarımızı oynayalım? Neden insanca yaşamak varken küçük bir azınlığın kölesi olalım? Neden insana yaraşır bir hayata elimizi uzatmaya ateşe dokunur gibi korkalım? Bunlara benzer daha nice sorular sorabiliriz kendimize ki sormalıyız da. İşin özü şudur ki toplumu ilgilendiren tüm hususlara yine toplumu oluşturan tüm bireyler karar vermelidirler. Kararın alınmasına katılanlar, ortak kararın yaşama geçirilmesinde de sorumluluk almalıdırlar. Kararın tüm ilgililerce alınıp yaşama uygulanması, hata oranını en aza indireceği gibi doğru bir şekilde pratiğe dökülmesini ve reel sonuçlar vermesini de kolaylaştıracaktır.

 

Bu gün ülkede, bölgede ve dünyada yaşadığımız sorunların müsebbibi olan durum, bir avuç azınlığın milyonları yönetiyor olmasıdır. Zira o bir avuç azınlık toplumun ortak çıkarlarından çok, temsil ettikleri belli kesimlerin çıkarlarını koruyup kollayarak iktidarlarının bekasının peşinde koşmaktadırlar. Sorunun kaynağı X veya Z partisi değil, sistemin kendisidir. Dolayısıyla çözüme de buradan bakılır.

 

Doğrudan demokrasi, lidersiz demokrasidir çünkü herkes liderdir ya da hiç kimse lider değildir. Bu yüzden de elitlerin değil, ezilen, sömürülen ve yok sayılan büyük çoğunluğun demokrasisidir. Şefler ve liderler demokrasinin panzehiridir. İnsanın insanlığını yaşamasıdır ve kula kul olma zihniyetine başkaldırıdır. Dolayısıyla doğrudan demokrasi, çağımızın dipten gelen dalgasıdır."

 

        (NOT: Devamı var. Muhakkak okumanızı ve fikirlerinizi paylaşmanızı umuyorum. 1,2,3. diye devam edecek ve en son yazı dizisi bitti diye uyarılacaksınız.)

 

Saygılarımla.

 

Kemal GÜRBÜZ

Şair, Yazar-Devlet Sanatçısı

07.11.2022

 

 

 

        

YAZARIN DİĞER YAZILARI