EMEKLİLER TÜRKİYE MECLİSİ-9-

EMEKLİLER TÜRKİYE MECLİSİ-9-

 

"DOĞRUDAN DEMOKRASİ ÜZERİNE

        (YENİ BİR PATİKA AÇMAK)

GENNEL BAKIŞ

 

Dünden devam.

 

EMEKLİLER TÜRKİYE MECLİSİ VE

DOĞRUDAN DEMOKRASİ

 

Her örgütlenme bir ihtiyaç ürünüdür. Az çok fizik kurallarını bilenler, doğanın boşluk kabul etmediğini bilirler. Aslında bu kural sosyal yaşam içinde geçerlidir. 27 yıldır hiçbir varlık gösterememiş, emeklilerin hiçbir sorununa derman olmadığı gibi, emeklilerin sendikalaşmasına hukuksal bir statü bile kazandıramamış, dışımızdaki "dikey sendikal örgütlenmelerin" başarısızlık ve yetersizlikleri, bizi Emekliler Türkiye Meclisini kurmaya mecbur kıldı.

 

Dikey örgütlenmeler, piramit modeli örgütlenmeler olup herkesin gözü piramidin tepesine tırmanmak ve oraya yerleşmektedir. Piramidin tepesine tırmanmak üzere birbiriyle yarışanlar, tepeye tırmanmak için diğerlerinin başına, omzuna ve bedenine basarak yükselmek zorundadır. Bu da birçok insanın canının yanmasına ve örgüte kırılıp uzaklaşmasına yol açmaktadır. Tepeye yerleştikten sonra ise kendi pozisyonunu muhafaza etmek için her türlü yolu mubah sayar. Bu yüzden bu gün var olan emekli sendikalarının tamamının altı boştur.

 

Herkesin "şef" olup hiç Kızılderili'nin bulunmadığı bir yerde iş üretmek ve sonuç almak mümkün değildir. Bizim şeflere değil, iş yapacak Kızılderililere ihtiyacımız var. Emekliler Türkiye Meclisi, tamda bu amaçla sadece "Kızılderililerden" oluşmuş bir örgütlenmedir. Bizde "şef" veya "lider" yoktur. Sadece hareketin etkin aktivistleri ardır. Hiç birimizin bir başka sıfatı yoktur. Bu hareketin kurucusu ile aramıza yeni katılan arasında hak ve sorumluluk açısından hiçbir fark yoktur. Tüm aktivistlerimiz eşittir. Emekliler Türkiye Meclisi'nin bir lideri, başkanı, şefi ve komutanı yoktur. Bu hareketin taşıyıcı kolonu, tüm üyelerimizin doğal üyesi olduğu emekli meclisleridir. Emekliler Türkiye Meclisi'nde yöneten ve yönetilen ayrımı yoktur. Hareket, delege sistemini ve hiyerarşiyi reddeder ve kararlar tüm üyelerin sürece aktif olarak katılımı ile alınır ve uygulanır. Karar alma ve işin icrası sürecine tüm üyelerin aktif olarak katılması, tüm üyelerin hareketi sahiplenmesine yol açar ve böylece dikey örgütlenmedeki tepe ile taban arasındaki kopukluğu ortadan kaldırmış olur.

Mahalle, köy, il ve ilçelerde yerel meclisler ve ülke genelinde de Emekliler Türkiye Meclisi bizim karar organımızdır. Meclis örgütlenmesini gerçekleştirdiğimiz tüm yerellerde, gönüllük esasına göre oluşmuş bir yürütmemiz mevcuttur. Yürütmelerimizde sayı sınırlaması yoktur ve yürütmeyi belirlemek için seçim yapılmaz. O yerelde yürütmede gönüllü olarak çalışmak isteyen herkes yürütmede görev alabilir. Yürütme organı değil, icra organı olarak görev yapar. Meclisin aldığı kararları uygulamak ve günlük rutin işleri yürütmekle görevlidir. Yerellerdeki Emekli Meclisleri arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla ETM Koordinasyonu oluşturulmuştur. Türkiye koordinasyonu, her yerelden bir kadın ve bir erkek arkadaşın görevlendirilmesi sonucu oluşturulmuştur. Bu görevlendirme il bazında değil, meclis ve yürütmesini oluşturan tüm yerellerden gelen arkadaşlardan oluşur. Koordinasyon bir karar organı değil, sadece yereller arasında koordinasyonu sağlamak ve yerellerdeki deneyimleri diğer yerellerle paylaşmayı ve gerektiğinde eş zamanlı eylem ve etkinlikleri düzenlemekle görevlidir."

 

 

    (NOT: Devamı var. Muhakkak okumanızı ve fikirlerinizi paylaşmanızı umuyorum. 1,2,3. diye devam edecek ve en son yazı dizisi bitti diye uyarılacaksınız.)

 

Saygılarımla.

 

Kemal GÜRBÜZ

Şair, Yazar-Devlet Sanatçısı

07.11.2022

 

 

 

                

YAZARIN DİĞER YAZILARI